မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ လွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ ရွိမည့္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္း PHAILIN

အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး မူလခန္႕မွန္းေၾကာင္းအထက္သို႕ ၁၁ မိုင္ခန္႕ ေရြ႕လ်ားကာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ Brahmapur ၿမိဳ႕အေပၚတည့္တည့္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လွ်င္ မုန္တိုင္း ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းအားအျပင္းဆံုး စက္ဝန္း အခ်င္းမိုင္ ၈၃ မိုင္ခန္႕ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ JTWC warning – 11 တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၆၆ မို္င္မွ မိုင္ ၂ဝဝ အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခန္႕မွန္းထားရာ အင္အား အျပင္းဆံုး စူပါဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ . . . → Read More: မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ လွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ ရွိမည့္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္း PHAILIN