ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့သြားသည့္ WASHI(27W) သည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္(ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕) ဦးတည္ေရြ႕လ်ားကာ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေနာက္ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

TSR မွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ NRL data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းအားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) တည္ရွိမည့္ ေနရာျပပံု အေပၚႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိမည့္ ေနရာ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း WASHI(27W) ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ

မုန္တိုုင္း WASHI(27W) – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္သြားၿပီ

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI သည္ မူလခန္႕မွန္းသည့္ အတိုင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားကာ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီးလာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမသည့္ အေရွ႕ ေျမာက္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္မေရာက္မီ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ ေကြ႕ၿပီး လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားခဲ့ပါသည္။

27W WASHI – 19 Dec 2011 0600Z Location: 9.7 111.9 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 . . . → Read More: မုန္တိုုင္း WASHI(27W) – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္သြားၿပီ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕သို႕ ဦးတည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI(27W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ SENDONG) သည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၄၀ မိုင္ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္း WASHI သည္ စကၤာပူ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၉၄၅ မိုင္ခန္႕၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၉၉၅ မိုင္ခန္႕မွ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၅၅ မိုင္မွ ၇၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိေနၿပီး၊အေရွ႕ေျမာက္မုတ္သုန္ေလစီးေၾကာင္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လာမည့္ ၇၂ နာရီ အတြင္း တျဖည္းျဖည္း အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

သို႕ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕တြင္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း WASHI မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႕သို႕ ဦးတည္