ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွွစ္၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃-၇၄ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္အႀကိဳကာလတြင္း ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္ ခက္ခဲသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားအနက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၁၀ ရပ္ကြက္ ေဟမဝန္ ေစ်းႀကီး၏ မီးေလာင္မႈသည္ တစ္ခု အပါအဝင္အျဖစ္ စာရင္းဝင္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ မိုးသီးေႂကြျခင္းစသည္တို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးရသည္ေလာက္ မဆိုးပါ။

မီးေလာင္မႈမ်ားကို လူသားမ်ားေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္မွန္လွ်င္ ထိုေပါ့ဆမႈကို သတိေပးျခင္း၊ အသိေပးျခင္း၊ အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း စသည္တို႕ျဖင့္ ေနာင္ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခတ္ခံရမႈ အၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ကို ကိုယ္ေတြ႕ ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ရာ၊ . . . → Read More: ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား