ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HALONG(11W) – ဖိလစ္ပိုင္အမည္(JOSE)သည္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး၊ ၾကာသပေတးေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္အထိ အားေလ်ာ့သြားၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းတိုင္းအျဖစ္သို႕ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာၿပီးမွ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္း HALONG ၏ လက္ရွိ အရြယ္အစား အခ်င္း ၈၃၅ ကီလိုမီတာ(၅၁၈ မိုင္ခန္႕) ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Typhoon HALONG (JOSE) has moved north-northeast during the past . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ – Earth Application ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဘဂၤလာပင္လယေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ Pressure Altitude 850hPa မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းငယ္သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ INVEST 96W ႏွင့္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း 11W(HALONG)တို႕သည္လည္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္တို႕သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားမည့္ အေျခအေနေတြ႕ရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း HALONG(11W)သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST 99W) စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး၊ အေနာက္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

INVEST 99W 25 Jun 2014 0000Z Location: 10.0 131.1 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ မုန္တိုင္း/ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ျဖစ္ေပၚမည့္ အေျခအေနမရွိပါ၊

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ဇူလိုင္လဆန္းအထိ မုတ္သံုေလအား အနည္းငယ္က်ဆင္းေနႏိုင္ၿပီး ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာဘြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေဖၚျပပါရက္ပိုင္းအတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ လွဳိင္းေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေန၊ လွဳိင္းအျမင့္တို႕ကို ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

INVEST 99W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္း မုတ္သံုေလတိုက္ခတ္ေနသည့္ အေျခအေန(ေအာက္ပံု)   . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၄

INVEST 92B သည္ ေန႕ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ NRL data အရ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 25 knots အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ဗဟိုဖိအား 1002 hPa အထိ ျပန္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 92B ၏ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိုးသက္ေလျပင္းက်ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေန ဆက္လက္ရွိေနပါေသးသည္။ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ 850 hPa ၌ 30 km/h ခန္႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ပင္လယ္ဝတြင္ 39 km/h အထိ ေလတိုက္ႏွဳန္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

   ပံု-၁ အေပၚပံု ႏွင့္ ပံု-၂ ေအာက္ပံု . . . → Read More: INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၄

JTWC မွ INVEST 92B မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္ MEDIUM သို႕ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီ

ယေန႕ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီတြင္ JTWC မွ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႕ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အားနည္းသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း INVEST 92B မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခအဆင့္အား “Medium” သို႕ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပါရွိပါသည္။

TROPICAL CYCLONE FORMATION ALERT CANCELLATION .. THIS CANCELS REF A (WTIO21 PGTW 220730). THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 16.5N . . . → Read More: JTWC မွ INVEST 92B မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္ MEDIUM သို႕ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-၃

ေမလ ၂၃ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ INVEST 92B သည္ သိသိသာသာအားေကာင္းလာျခင္း မရွိပဲ(ဗဟိုဖိအား 1000 hPa, ေလတိုက္ႏွဳန္း 30 knots)၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၄ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၁၅ မိုင္ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၄၅ မိုင္ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဝိႆာခါပတၱနမ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၄၅၅ မိုင္ခန္႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ (ပံု-၁)

INVEST 92B 23 May 2014 0000Z Location: . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-၃

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ပိုမိုအားေကာင္းလာ

သိသိသာသာေရြ႕လ်ားမႈ မရွိပဲ ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ INVEST 92B ၏ ယေန႕(ေမလ ၂၁ ရက္) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၇းဝဝ နာရီ တိမ္တိုက္စုဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအား ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။ INVEST 92B သည္ ယခင္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားမွ ခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး မူလခန္႕မွန္းခ်က္ထက္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံရရွိသည့္ GFS ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ တင္ျပေပးသြားပါမည္။

ယေန႕နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ data မ်ားအရ INVEST 92B သည္ ယမန္ေန႕ညပိုင္းက အေရွ႕ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕လာခဲ့ၿပီး နံနက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ ခ်ဳိးေကြ႕သြားခဲ့ေၾကာင္းေတြရပါသည္၊ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားအရ INVEST 92B သည္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ပိုမိုအားေကာင္းလာ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92B သည္ ဗဟိုဖိအား 1002 hPa အထိ က်ဆင္းလာၿပီး၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္းမွာလည္း 20 knots အထိ တက္လာေၾကာင္း(ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း)၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမလ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 92B သည္ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၆ဝခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၂ဝ ခန္႕အကြာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာ

အားေကာင္းေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ INVEST 92B

ေမလ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92B သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃၂၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕ရွိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ (ပံု-၁)

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ လာမည့္ ၃၉ နာရီ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ေမလ ၂၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ INVEST 92B သည္ အားေကာင္းေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ (အနည္းဆံုး) ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ . . . → Read More: အားေကာင္းေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ INVEST 92B

အိႏိၵယမိုးေလဝသဌာနမွ INVEST 92B ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္လာေၾကာင္း ေၾကျငာ

ယေန႕နံနက္ ဝဝး၃ဝ နာရီ (ေမလ ၁၉ ရက္ ည ၂၄း၃ဝ နာရီ)တြင္ INVEST 92B သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ၿပီး ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝ ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃ဝ၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃၆၅ မိုင္ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၃ဝ ခန္႕အကြာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါသည္။

အိႏိၵယမိုးေလဝသဌာနမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေနအား ေစာင့္ၾကည့္တင္ျပေပးသြားပါမည္။

ပံုမွာ ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနမွ ေျမျပင္မိုးေလဝသေျမပံု ျဖစ္ပါသည္။

. . . → Read More: အိႏိၵယမိုးေလဝသဌာနမွ INVEST 92B ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္လာေၾကာင္း ေၾကျငာ