ေန႕စဥ္မိုးေလဝသထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေန႕စဥ္မိုးေလဝသသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္ – ဤစာမ်က္ႏွာအား REFRESH ျပဳလုပ္၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။You must be logged in to post a comment.