စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ – ဝ၃၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္

စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၃း၃ဝ နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအခ်ဳိ႕၌ ၇၂ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း – ၁   ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း – ၂ . . . → Read More: စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ – ဝ၃၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း USAGI-17W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 17W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ USAGI ဟု ေပးထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း USAGI(17W)သည္ အေနာက္- အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တရုတ္(ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း)ေတာင္ဘက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖတ္သန္းကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္း USAGI သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုး အေျခအေန(အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း – CAT2 – မုန္တိုင္းဗဟို ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ 90 knots – 103.5 mph)သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း USAGI-17W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီတြင္ မိုးသည္းထန္ႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕-ေဒသမ်ား၏ ဇယားႏွင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ ခန္႕မွန္းေျခပံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

1 mm = 0.0394 inch

   1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 . . . → Read More: စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန

ဂ်ပန္သို႕ ဝင္မည့္ မုန္တိုင္း MAN-YI – 16W ႏွင့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသအေျခအေန

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 16W(MAN-YI)သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟြန္းရႈကၽြန္းမႀကီး၏ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ကပ္၍ ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နန္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႕အေပၚမွ ေလဖိအားနည္း Trough line သည္ ေအာက္ဘက္ဆင္းလိုက္ အေပၚျပန္တက္လာလိုက္ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ မိုးပိုမိုလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂ဝးဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ပံုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္း ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႕ အေပၚသို႕ ထူထပ္သိပ္သည္းေသာ . . . → Read More: ဂ်ပန္သို႕ ဝင္မည့္ မုန္တိုင္း MAN-YI – 16W ႏွင့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသအေျခအေန

ဇြန္လ ၃ ရက္ – ၄ရက္ ၂၄ နာရီ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနျပေျမပံု

ဇြန္လ (၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနျပ ေျမပံုျဖစ္ပါသည္။

   

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍မိုးႀကီးခဲ့

ပံု-၁ ေမလ ၂၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ တိမ္ထုျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန ပံု-၂ ေမလ ၂၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၉၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းခဲ့သည့္ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကာမႈဦးစီးဌာမွ ယေန႕ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည့္ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ေနာက္(၂)ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားပါသည္။

ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေမလ(၂၄)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

ယေန႔နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိုးေလဝသတိုင္းထြာခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ လြန္ခဲ့ေသာ(၂၄)နာရီအတြင္းက ကယားျပည္နယ္တြင္ေနရာကြက္က်ား၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးတို႔တြင္ေနရာက်ဲက်ဲ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးေအာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ . . . → Read More: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍မိုးႀကီးခဲ့

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ရက္အတြင္း မိုးရြာသြန္းခဲ့သည့္အေျခအေနအား သံုးသပ္ျခင္း

ေမလ(၂၃)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅၃ဝ နာရီအထိ TRMM မွရရွိေသာ လြန္ခဲ့သည့္ ၇၂ နာရီအတြင္း ရြာသြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ မိုးရြာသြန္းခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

TRMM data အရ လြန္ခဲ့သည့္ ၇၂ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းတို႕တြင္ မ်ားခဲ့ၿပီး က်န္ျပည္နယ္တိုင္းမ်ားတြင္ နည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းသို႕ မုတ္သံုေလဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးပံုမွန္ရြာသြန္းၿပီး ပ်မ္းမွ် ရြာသြန္းၿမဲမိုးေရခ်ိန္ကို ရႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

    ေမလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ . . . → Read More: လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ရက္အတြင္း မိုးရြာသြန္းခဲ့သည့္အေျခအေနအား သံုးသပ္ျခင္း

တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးရြာႏိုင္ၿပီး ေရႀကီးႏိုင္

ေမလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ MTSAT LOW CLOUD ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ မုတၱမေကြ႕ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္းတို႕၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တိမ္ထုအေျခအေနကို ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(မိုး/ဇလ)မွ ည ၇ နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း မနက္ဖန္ညေနအထိ ခန္႕မွန္းခ်က္အျဖစ္ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕၌ ေနရာအႏွံ႕အျပားမိုးရြာႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးႏိုင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

TRMM မွ Flood Potential Using Hydrological Model တြင္ ထားဝယ္ခရိုင္ႏွင့္ ျမိတ္ခရိုင္တို႕၌ ေရႀကီးႏိုင္ေၾကာင္း ပံုေဖၚထုတ္ျပန္ထားသျဖင့္ သတိျပဳႏိုင္ၾကရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ . . . → Read More: တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးရြာႏိုင္ၿပီး ေရႀကီးႏိုင္

မိုးရိပ္မ်ား စတင္ျပသလာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသ အေျခအေန

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုတိမ္ပံုမွ တိမ္ထုစုဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နန္၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွ“တစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေပၚသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႕ ေရြ႕လ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိမ္တိုက္မ်ား၊ အိႏိၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိသည့္ တိမ္တိုက္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ WRF ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္မွ လာမည့္ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းမႈခန္႕မွန္းေျချပ ပံုတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

MMWeather Blog မွ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ မိုးေလဝသအေျခအေနျပ . . . → Read More: မိုးရိပ္မ်ား စတင္ျပသလာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသ အေျခအေန

သႀကၤန္ကာလ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခ

GFS Model မွ ပစိဖိတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း NW-Pacific ေဒသခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ …

မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း (လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း) ေဒသမ်ားတြင္သာ မိုးအနည္းငယ္ ရြာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္၊

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုမွာ – မဟာသႀကၤန္အက်ေန႕ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ (ယခု ခန္႕မွန္းခ်က္ ရရွိခ်ိန္မွ နာရီ ၁၅ဝ) တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဒသမ်ားျပပံု ျဖစ္ပါသည္။