ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီအထိ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST SYSTEM မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၾကမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ားသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း၊ ဤ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္ဘက္မွ ေလတိုက္ႏွဳန္းႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆ ျမင့္တက္လာၿပီး မိုးရြာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (Heading 290 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား Subashgram ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္မွ ကပ္၍ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B ၏ ေနာက္ဆံုးရတည္ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၃ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၄၅ မိုင္ မွ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕အထိ ရွိၿပီး၊ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC မွ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ Warning-01 အရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B ျဖစ္လာပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B သည္ အေနက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ပံု-၁)

. . . → Read More: အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ၇ရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္-သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္၊ လကၠာဒိုက္ပင္လယ္(Laccadive Sea)တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း Madurai ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္၉၀ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘို အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆၀ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၉ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ဘြယ္ရွိ/မရွိႏွင့္ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ မိုးေလဝသ အေျခအေန

ဇြန္လ ၈ ရက္ မနက္ – ၇ နာရီခြဲမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုအရ ကပၸလီပင္လယ္နဲ႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အလယ္ပိုင္း၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ေတာင္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသေတြေပၚမွာ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈ အား ဆက္လက္ေကာင္းေနဆဲျဖစ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။(ပံု-၁)

မေန႕က(ဇြန္လ ၇ ရက္ ညေနပိုင္းမွာ) သံုးခြ ၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားၿမိဳ႕ဘက္မွာ ေလျပင္းတိုက္ၿပီး မိုးရြာတဲ့ အတြက္ အိမ္အမိုးေတြ၊ စေလာင္းေတြလန္ၿပီး တခ်ဳိ႕ အင္တင္နာ တိုင္ေတြ က်ဳိးကုန္တယ္၊ သစ္ကိုင္းေတြ ဓါတ္ႀကိဳးေပၚက်လို႕ အခုထိ လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္မရေသးဘူးလို႕ ၾကားရပါတယ္။

ဒီေန႕အတြက္လဲ Windshear Chart အရ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တစ္နာရီမိုင္ ၂၀ မွ ၃၀ . . . → Read More: ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ မိုးေလဝသ အေျခအေန

မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုလာႏိုင္

ေအာက္ေဖၚျပပါ Global Tropical Hazards Outlook မွ ဇြန္လ ၆ ရက္-ဇြန္လ ၁၆ ရက္ အတြင္း ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းေဖၚျပသည့္ ပံု အရ ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ အတြင္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း(ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ပင္လယ္)ႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေရွ႕ပိုင္း(မကၠဆီကို အေနာက္ဘက္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္) တို႕တြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ေတြရွိရၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိသည့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ေဖၚျပပါ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္အတြင္း ပံုမွန္မိုးေရခ်ိန္ထက္ ပိုမို ရြာသြန္းဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ပံု-၁)

ဇြန္လ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀၃၀ နာရီတြင္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုလာႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ား

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ဇြန္လ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၂း၃၀ နာရီခန္႕မွ စတင္၍ တိမ္တိုက္စုဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚမႈ အားေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာေနၿပီး၊ တိမ္တိုက္အရြယ္အစား အခ်င္း မိုင္ ၅၀၀ ခန္႕ အထိ ႀကီးမားေနေၾကာင္း နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္း တိမ္တိုက္သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ (Low Pressure Cell) ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမရွိပါ။

ဂ်ပန္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တိုင္ဖြန္း မုန္တိုင္း MAWAR သည္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေလ်ာ့သြားၿပီး ဂ်ပန္ပင္လယ္၌ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အိႏိၵယ သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္း – အာေရဗ်ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ . . . → Read More: ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ား

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

ဇြန္လ ၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ေတြ႕ျမင္ရသည့္ မုန္တိုင္း မ်က္ေစ့ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ခုလံုးဖံုးလႊမ္းေနသည့္ တိမ္တိုက္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ MAWAR(AMBO) သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Typhoon MAWAR (AMBO) maintains its intensification trend and is likely to become a Category . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

မုတ္သံုဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ မုတ္သံုဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ စတင္ခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ပိုင္း အာေရဗ်ပင္လယ္၊ Madagascar ကၽြန္း ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္လတၱီတြတ္ ၁၁ ဒီဂရီ ခန္႕၌ ေမလ ၁၉ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲမွ စတင္၍  ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 97S ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အာေရဗ်ပင္လယ္မွ 97S 19 May 2012 1200Z Location: -10.5 49.2 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

အိႏိၵယသမုဒၵရာ၏ ေတာင္ပိုင္းမွာေရာ၊ ေျမာက္ပိုင္းမွာပါ – အာေရဗ် ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာ့ . . . → Read More: မုတ္သံုဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အေျခအေန

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈမ်ားအားေကာင္းလာ

ျမန္္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၄ ရက္ ည ၈ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံု(ေအာက္)၌ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္ တိမ္ထုမ်ား အားေကာင္းစြာျဖင့္ စုဖြဲ႕လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ တိမ္မ်ားစုဖြဲ႕မႈ အားေကာင္းလွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေမလ ၁၅ ရက္ခန္႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသို႕မုတ္သုန္ေလ စတင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ႏွင့္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တိမ္တိုက္မ်ား ထူထပ္စြာျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

သို႕ရာတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ယခု post ေရးသားခ်ိန္အထိ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ထူးျခားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚပါက ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

 

MMW Blog Mobile Link . . . → Read More: ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈမ်ားအားေကာင္းလာ