ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီအထိ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST SYSTEM မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၾကမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ားသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း၊ ဤ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္ဘက္မွ ေလတိုက္ႏွဳန္းႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆ ျမင့္တက္လာၿပီး မိုးရြာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (Heading 290 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား Subashgram ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္မွ ကပ္၍ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B ၏ ေနာက္ဆံုးရတည္ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၃ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၄၅ မိုင္ မွ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕အထိ ရွိၿပီး၊ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC မွ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ Warning-01 အရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B ျဖစ္လာပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B သည္ အေနက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ပံု-၁)

. . . → Read More: အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP သည္ အဆင့္-၁ (CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြားၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္းသည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား Quang Binh ျပည္နယ္ Dong Hoi ၿမိဳ႕ အနီးမွ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈ဝ ေက်ာ္ခန္႕သာ ေဝးကြာေတာ့ေၾကာင္း၊ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၃ဝ မိုင္ခန္႕ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၅ ေပ ရွိၿပီး၊ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၈၅ မိုင္မွ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ . . . → Read More: အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

မုန္တိုင္း WUTIP အဆင့္-၂ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္

အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မို္င္ ၁ဝဝ ေက်္ခန္႕၊ HUE ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၆၅ မိုင္ခန္႕မွ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

JTWC မွ ထုတ္ျပန္သည့္ Warning-11 တြင္ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 90 knots(တစ္နာရီ ၁ဝ၄ မိုင္ ခန္႕)၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၈ ေပ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အခ်င္းမိုင္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း WUTIP အဆင့္-၂ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္

WUTIP-20W အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ပိုမိုအားေကာင္းေရာက္ရွိလာဦးမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ အားေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ အေနာက္ဘက္(Heading 261.8 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၃၆၅ မိုင္၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၉၅ မိုင္ခန္႕၊ တရုတ္(ျပည္မ) မကာအိုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၃၈၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္သည္ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝ ခန္႕၊ Hue ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၆၅ . . . → Read More: WUTIP-20W အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ပိုမိုအားေကာင္းေရာက္ရွိလာဦးမည္

မုန္တိုင္း WUTIP ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာမည္

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္(စေနေန႕) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ အဆင့္-၁(CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 65 knots(တစ္နာရီ ၇၅ မိုင္)အထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရြ႕လ်ားႏွဳန္း က်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္(တနလၤာေန႕) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

28/12Z (TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING NR 008- 065 knots) TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING #8 WTPN32 PGTW 281500 . . . → Read More: မုန္တိုင္း WUTIP ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာမည္

မုန္တိုင္း WUTIP ယေန႕ညေနပိုင္း၌ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ မုန္တိုင္း WUTIP(20W) သည္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၃၆၅ မိုင္ခန္႕၊ တရုတ္(ျပည္မ) မကာအိုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၃၈၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၅ဝ၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္(Heading 262.07 degrees) သို႕ တစ္နာရီ (၈) မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ – ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁(CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕အနီးမွ . . . → Read More: မုန္တိုင္း WUTIP ယေန႕ညေနပိုင္း၌ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာမည္

နာမည္ရ မုန္တိုင္း WUTIP – 20W စက္တင္ဘာလကုန္ရက္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ဝင္မည္

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 20W အား – စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ JTWC warning #04 တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ “WUTIP”(မကာအို အမည္ “လိပ္ျပာ” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္)အျဖစ္ အမည္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း 20W WUTIP 27 Sep 2013 1200Z Location: 17.0 115.3 Winds: 35 knots Central Pressure: 996 hPa

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၇၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ . . . → Read More: နာမည္ရ မုန္တိုင္း WUTIP – 20W စက္တင္ဘာလကုန္ရက္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ဝင္မည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ဗီယက္နန္ကမ္းလြန္၌ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ရန္ေသခ်ာ

စက္တင္ဘာလကုန္ရက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ မုန္တိုင္းတစ္လံုး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းတစ္လံုး ျဖစ္လာၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရၿပီး စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ပံုေဖၚခန္႕မွန္းထားသျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ကမ္းလြန္ပင္လယ္တြင္ မုန္တိုင္းတစ္လံုး ျဖစ္ေပၚရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္(စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းတြင္) ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌လည္း မိုးပိုလာမည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။

TRMM မွ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခခန္႕မွန္းေျမပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား(အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား)တြင္ မိုးမ်ားမည့္ အေျခအေနေတြ႕ရၿပီး အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိုးအားေလ်ာ့နည္းသြားမည့္အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၂)

ပံု-၁ – စက္တင္ဘာလ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ဗီယက္နန္ကမ္းလြန္၌ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ရန္ေသခ်ာ