ကိုခင္ေဇာ္(kzaw)၏ ဖခင္ႀကီးကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ေၾကာင္း ..

MMW အဖြဲ႕ဝင္ ကိုခင္ေဇာ္ (kzaw)၏ ဖခင္ႀကီးသည္ ယေန႕ ၃-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႕ ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားပါေၾကာင္း MMW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႕ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ MMW အဖြဲ႕အားလံုးကိုယ္စား က်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါေၾကာင္း MMW CBOX မွ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ကိုခင္ေဇာ္ ဖခင္ႀကီး၏နာေရးသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံသိရွိရသည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖၚျပေပးသြားပါဦးမည္။

PS ….

မကြယ္လြန္မီ နံနက္က MMW စီေဘာက္တြင္ MMW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ကိုခင္ေဇာ္အား ဝိုင္ဝန္းအားေပးခဲ့ၾကသည့္ conversation မ်ားႏွင့္ ကြယ္လြန္ၿပီးယခုစာေရးခ်ိန္အထိ စီေဘာက္ေပၚတြင္ ပါဝင္ေရးသားခဲ့ၾကသည့္ MMW အဖြဲ႕ပရိသတ္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

မိုးဒီ : က်ေနာ္ အမိေရာ အဖ . . . → Read More: ကိုခင္ေဇာ္(kzaw)၏ ဖခင္ႀကီးကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ေၾကာင္း ..