အားေကာင္းေနေသာ အေနာက္ေလစီးေၾကာင္းႏွင့္ ေအးတစ္လွည့္ ပူတစ္လွည့္ အေျခအေန

အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ပိုင္း မိုဇမ္ဘစ္ေရလက္ၾကားတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အပူပိုင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း 08S (FUNSO) ႏွင့္ 07S (ETHEL) တို႕၏ အရွိန္ေၾကာင့္ အေနာက္ဘက္မွ ေလစီးေၾကာင္းမ်ားသည္ အားေကာင္းေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ေတြ႕ရၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလေအးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ စီးဝင္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေအာက္ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အဘဦးထြန္းလြင္၏ website တြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည့္ wave number 18 ျဖစ္စဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေအးတစ္လွည့္ ပူတစ္လွည့္ အေျခအေနမ်ား ေဖေဖၚဝါရီ လလယ္ေလာက္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန၊ မိုးသည္းထန္မည့္ အေျခအေနတို႕ မရွိပဲ ညအပူခ်ိန္တို႕ ျဖစ္ၿမဲေအာက္ က်ဆင္းလိုက္ ျပန္လည္၍ ျဖစ္ၿမဲခန္႕ ျပန္ျဖစ္လိုက္ . . . → Read More: အားေကာင္းေနေသာ အေနာက္ေလစီးေၾကာင္းႏွင့္ ေအးတစ္လွည့္ ပူတစ္လွည့္ အေျခအေန

ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၂၂-၁-၂၀၁၂

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းညအပူခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု (ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၆၃၀ နာရီအထိ)

 

ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ – ပ်ဥ္းမနား ျမစ္ႀကီးနား မံုရြာ Today 32 °C Partly Cloudy Tonight 17 °C Partly Cloudy Tomorrow 34 | 19 °C Clear Tuesday 33 | 15 °C Clear Wednesday 33 | 13 °C Partly Cloudy Thursday 33 | 14 °C Partly . . . → Read More: ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၂၂-၁-၂၀၁၂

ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၂၁-၁-၂၀၁၂

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းညအပူခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု (ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၆၃၀ နာရီအထိ)

 

ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ – ပ်ဥ္းမနား ျမစ္ႀကီးနား မံုရြာ Today 33 °C Partly Cloudy Tonight 16 °C Partly Cloudy Tomorrow 34 | 16 °C Partly Cloudy Monday 33 | 16 °C Partly Cloudy Tuesday 33 | 15 °C Partly Cloudy Wednesday 33 | 14 . . . → Read More: ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၂၁-၁-၂၀၁၂

ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၂၀-၁-၂၀၁၂

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းညအပူခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု (ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၆၃၀ နာရီအထိ)

ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ – ပ်ဥ္းမနား ျမစ္ႀကီးနား မံုရြာ Today 34 °C Partly Cloudy Tonight 19 °C Partly Cloudy Tomorrow 33 | 18 °C Partly Cloudy Sunday 31 | 15 °C Partly Cloudy Monday 33 | 18 °C Partly Cloudy Tuesday 33 | 15 °C . . . → Read More: ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၂၀-၁-၂၀၁၂

ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၁၉-၁-၂၀၁၂

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းညအပူခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု (ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၆၃၀ နာရီအထိ)

ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ – ပ်ဥ္းမနား ျမစ္ႀကီးနား မံုရြာ Today 34 °C Partly Cloudy Tonight 17 °C Partly Cloudy Tomorrow 31 | 16 °C Partly Cloudy Saturday 31 | 16 °C Partly Cloudy Sunday 34 | 15 °C Partly Cloudy Monday 33 | 15 °C . . . → Read More: ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၁၉-၁-၂၀၁၂

ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ (၁၈-၁-၁၂)

ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ – ပ်ဥ္းမနား ျမစ္ႀကီးနား မံုရြာ Tonight 17 °C Partly Cloudy Tomorrow 34 °C Partly Cloudy Tomorrow Night 15 °C Partly Cloudy Friday 32 | 16 °C Clear Saturday 31 | 16 °C Partly Cloudy Sunday 33 | 15 °C Partly Cloudy Tonight 13 °C Clear Tomorrow 28 °C Clear Tomorrow Night . . . → Read More: ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ (၁၈-၁-၁၂)