စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီတြင္ မိုးသည္းထန္ႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕-ေဒသမ်ား၏ ဇယားႏွင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ ခန္႕မွန္းေျခပံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

1 mm = 0.0394 inch

   1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 . . . → Read More: စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန

ရန္ကုန္ႏွင့္ပဲခူးအနီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနမ်ား TRMM

Areas with Severe Flood Potential on 08/08/2012 2100Z Analysis generated at 08/09/2012 0331Z

  aျမပံုတြင္ေဖၚျပထားသည့္ တညိေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ အေရာင္ျဖင့္ ျပသထားပါသည္။   . . . → Read More: ရန္ကုန္ႏွင့္ပဲခူးအနီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနမ်ား TRMM

ေမလ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၀ ရက္အထိ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျချပဇယား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕အတြက္ ေမလ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ အထိ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျချပဇယားမ်ားကို စုေပါင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ပံုငယ္မ်ားေပၚတြင္ mouse တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမည္မ်ားေပၚလာပါမည္။ Mouse Over on thumbnails to view city name.

[nggallery id=27]

 

ရန္ကုန္-13-27MAY မိုးရြာႏိုင္ေျခႏွင့္ အပူခ်ိန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံုအတြက္ ေမလ ၁၃ ရက္မွ ေမလ ၂၇ ရက္အထိ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခႏွင့္ အပူခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပ ဇယားျဖစ္ပါသည္

[nggallery id=26]

ေမလ ၁၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ မိုးရြာႏိုင္ေျခဇယား

Thumbnail ပံုမ်ားေပၚတြင္ Mouseover လုပ္၍ မိမိၾကည့္လိုသည့္ ၿမိဳ႕၏ ဇယားကို ေရြးခ်ယ္ပါရန္ ..

[nggallery id=25]