တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN-09W ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ဗီယက္နန္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္း ပံုေဖၚခ်က္မ်ားအရ – တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN(09W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ဘက္စြန္းအား ျဖတ္သန္းကာ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕မွတစ္ဆင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္း မျပဳမီ အဆင့္-၃ (အားအလြန္ေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီးမွ ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ အေစာပိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ မြန္တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ မုတ္သံုေလအား အလြန္ေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ တစ္ခုလံုး၌ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN-09W ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ဗီယက္နန္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအား တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၃ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ TYPHOON RAMASSUN(09W) (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ – GLENDA)သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕မွ ကပ္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္(အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသအား ကုန္းေျမေပၚမွ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕ ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အား ျဖတ္သန္းကာ ဒုတိယေျမာက္ landfall အျဖစ္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး landfall အျဖစ္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၉ဝ ခန္႕အကြာ တံုကင္ပင္လယ္ ကမ္းေျခကို ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN – ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား အဆင့္-၄ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ခန္႕မွန္း

CAT-3 TYPHOON RAMMASUN(09W) သည္ ရုတ္တရက္ အားေကာင္းလာၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း Rapu-Rapu Island-Bacacay Area တြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီ၌ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း ၅၅၅ ကီလိုမီတာ(၃၄၅ မိုင္)ရွိၿပီး၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၈၅-၂၃ဝ(115-142 mph)ရွိေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိၿပီး တရုတ္ျပည္မေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၄ စူပါတိုင္ဖြန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ညပိုင္း၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN – ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား အဆင့္-၄ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ခန္႕မွန္း

INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၄

INVEST 92B သည္ ေန႕ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ NRL data အရ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 25 knots အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ဗဟိုဖိအား 1002 hPa အထိ ျပန္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 92B ၏ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိုးသက္ေလျပင္းက်ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေန ဆက္လက္ရွိေနပါေသးသည္။ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ 850 hPa ၌ 30 km/h ခန္႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ပင္လယ္ဝတြင္ 39 km/h အထိ ေလတိုက္ႏွဳန္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

   ပံု-၁ အေပၚပံု ႏွင့္ ပံု-၂ ေအာက္ပံု . . . → Read More: INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၄

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 92B အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-၂

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST 92B သည္ ေမလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိခ်က္အရ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၇၅ မိုင္ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၉၇ မိုင္ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၁)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST-92B 22 May 2014 1200Z Location: 17.0 91.8 Winds: 30 . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 92B အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-၂

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 92B အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ INVEST 92B ၏ အေျခအေနမွာ NRL(Naval Research Lab – NRL Satellite Team – USA)မွ ေမလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေရွ႕-အေရွေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဤေရြ႕လ်ားမႈအရ 92B ၏ ေနာက္ဆံုးရ တည္ေနရာမွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၄ဝ ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၇ဝခန္႕တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

. . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 92B အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

92B အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ရ SYSTEM တစ္ခု ျဖစ္လုနီးအထိ အားေကာင္းလာ

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST 92B သည္ ေမလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗဟိုဖိအား 999 hPa အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္းမွာလည္း 30 knots(34.5 mph) အထိ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ data မ်ားအရ 92B သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၁၅ မိုင္ခန္႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၃ဝ၅ မိုင္ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၃၅ မိုင္ခန္႕ အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။ (ပံု-၁)

ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း . . . → Read More: 92B အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ရ SYSTEM တစ္ခု ျဖစ္လုနီးအထိ အားေကာင္းလာ

92B ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိ

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST 92B သည္ ေမလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ data မ်ားအရ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္ေးလဆိပ္၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၉ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၉ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၃ဝ နီးပါးခန္႕ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းမိုးေလဝသဌာနမွ ေျမျပင္မိုးေလဝသ ေျမပံုႏွင့္ NRL data(07:00UTC)တြင္ ဖိအား 1002 hPa အထိ က်ဆင္းလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 30 knots(တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕)ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ . . . → Read More: 92B ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ပိုမိုအားေကာင္းလာ

သိသိသာသာေရြ႕လ်ားမႈ မရွိပဲ ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ INVEST 92B ၏ ယေန႕(ေမလ ၂၁ ရက္) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၇းဝဝ နာရီ တိမ္တိုက္စုဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအား ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။ INVEST 92B သည္ ယခင္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားမွ ခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး မူလခန္႕မွန္းခ်က္ထက္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံရရွိသည့္ GFS ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ တင္ျပေပးသြားပါမည္။

ယေန႕နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ data မ်ားအရ INVEST 92B သည္ ယမန္ေန႕ညပိုင္းက အေရွ႕ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕လာခဲ့ၿပီး နံနက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ ခ်ဳိးေကြ႕သြားခဲ့ေၾကာင္းေတြရပါသည္၊ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားအရ INVEST 92B သည္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ပိုမိုအားေကာင္းလာ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92B သည္ ဗဟိုဖိအား 1002 hPa အထိ က်ဆင္းလာၿပီး၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္းမွာလည္း 20 knots အထိ တက္လာေၾကာင္း(ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း)၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမလ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 92B သည္ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၆ဝခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၂ဝ ခန္႕အကြာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာ