ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92B စတင္ျဖစ္ေပၚ

ေမလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၄၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃၅၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-92B စတင္၍ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္၏ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္အရ INVEST 92B သည္ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိခ်ိန္ ေမလ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ ၂၁ နာရီ(ေမလ ၂ဝ ရက္ ဝ၉း၃ဝနာရီ)အထိ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း ဧရာဝတီတိုင္းကမ္းေျခဘက္သို႕ (အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕) ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92B စတင္ျဖစ္ေပၚ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ INVEST 94W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္ သို႕ ေရာက္ရွိလာ

မတ္လ ၁၂ ရေက္ေန႕တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီျဖစ္သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 94W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ယေန႕(မတ္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ)တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၈၉ဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၄၆ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း NRL data မ်ားအရ ေတြ႕ရပါသည္(ပံု)

INVEST 94W သည္ ဆက္လက္အားေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနမေတြ႕ရေသးေသာ္လည္း JTWC မွ ၂၄ နာရီအတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ AN AREA . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ INVEST 94W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္ သို႕ ေရာက္ရွိလာ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္း၌ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာမည္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-92B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း 8.7N 84.1E TO 15.2N 83.5E မ်ဥ္း၏ ဘယ္ညာ ၁၄ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္အတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ေျခ အဆင့္ HIGH သို႕ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ (ပံု)

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ INVEST 92B သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၁ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ဗဟိုဖိအား 1000 hPA အထိက်ဆင္းလာကာ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၃၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္း(34.5 mph) အထိ ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

. . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္း၌ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာမည္

Follow up – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း HATYAI ျပည္နယ္တို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ INVEST 92W သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခ အဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ 92W သည္ ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ပံုမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂ဝဝ ခန္႕၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၂ဝ ခန္႕အကြာကုန္းတြင္း၌ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ပံု-၁ တြင္ 92W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

. . . → Read More: Follow up – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92W

INVEST 92W အမည္ျဖင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႕မွ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ INVEST 91W ႏွင့္ 92W တို႕သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အား ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီး မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ေဘာ္နီယိုကၽြန္းႏွင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းပင္လယ္တြင္ ျပန္လည္ဆံုစည္းၾကကာ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားခဲ့ၾကပါသည္။ 91W သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ညပိုင္းမွစတင္ကာ 92W ႏွင့္ ေပါင္းစည္းသြားၿပီး မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္အေရွ႕ပိုင္းကမ္းေျခအား  ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ဘက္ မိုင္၁၄ဝ ခန္႕မွ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိပါသည္။

91W ႏွင့္ 92W တို႕ ေပါင္းစည္းထားေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိကာ စူမားၾတားကၽြန္းေျမာက္ပိုင္း၊ မာလကၠာေရလက္ၾကားတြင္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၅ ဒီဂရီအထက္သို႕ (အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕)ေရြ႕လ်ားလွ်က္ ဆူနာမီဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘန္ဒါအာေခ်းၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ကာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ယေန႕(ႏိုဝင္ဘာလ . . . → Read More: INVEST 92W အမည္ျဖင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ INVEST-91B ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ “HIGH”ရွိသည့္ INVEST 91B အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ JTWC မွ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ဝ၈း၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း INVEST-91B ၏ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္ “HIGH” ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 91B သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၄၅ မိုင္ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၇၂ဝ ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၆ဝ ခန္႕ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ INVEST-91B ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မုန္တိုင္း ကပၸလီပင္ျပင္အထိ ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိ

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN ၏ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးႏွဳက္တိုက္ခတ္မႈအား ခံစားခဲ့ရသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ TACLOBAN ၿမိဳ႕ေပၚမွျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ အဆင့္ HIGH တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါသည္။

90W သည္ ယေန႕(၁၃-၁၁-၂ဝ၁၃) ညပိုင္းမွ စတင္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္း Sparatly ကၽြန္းစုမ်ားအနီးတြင္ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ပိုမိုးအားေကာင္းလာ၍ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္တိုက္ခတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္စဥ္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မုန္တိုင္း ကပၸလီပင္ျပင္အထိ ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိ

အားျပန္လည္စုစည္း၍ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ 30W

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN(31W) ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အေနာက္ဘက္(ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕) ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ – ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕၌ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားသည့္ 30W သည္ ျပန္လည္စုစည္းအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(Low Pressure Cell – LPC)အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ယေန႕ နံနက္ဝ၉း၃ဝ နာရီမွ စတင္၍ ၿမိတ္ႏွင့္ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕မ်ားၾကားမွ ကပၸလီပင္လယ္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားမွ ျပန္လည္ ေဖၚျပလာပါသည္။

အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ (စေနေန႕)နံနက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး – ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္(15.5º N / 96.5º E)တြင္ ၁ မီတာမွ ၁.၂ မီတာ အျမင့္ရွိ လွဳိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ကာ၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏွဳန္း . . . → Read More: အားျပန္လည္စုစည္း၍ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ 30W

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ စတင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီခန္႕မွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္တစ္ခု စတင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး အေရွ႕ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၁)

ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ဆက္လက္ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္အရ ၄င္းေလဖိအားနည္းဆဲလ္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႕ အေစာပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွ အေနာက္ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ေရြ႕လ်ားကာ အားေပ်ာ့ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။(ပံု-၂)

(ပံု-၁) . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ စတင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ယေန႕ည သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 90W သည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၂၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနသၤာရီတိုင္း၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၁၆၅ မိုင္ခန္႕ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း၌ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။(ပံု-၁)

ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၃ဝ နာရီတြင္ 90W သည္ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားၿပီး မေလးကၽြန္းဆြယ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အထက္ဘက္မွ . . . → Read More: ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္