ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္ HIGH သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-90W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃ဝ၅ မိုင္ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၇၅ မိုင္ခန္႕ အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

INVEST 90W သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းသို႕) ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခအဆင့္ HIGH သတ္မွတ္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ယေန႕ ညေန ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၅ နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။(ပံု-၁)

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-90W 08 Oct 2013 0600Z Location: 11.9 94.6 Winds: . . . → Read More: ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္ HIGH သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ

ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ 90W သည္ ေအာက္တိုဘာလ(၁ဝ) ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား၌ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤ အခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းသည္ ကိုကိုးကၽြန္းေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ ျဖစ္ရာ မုန္တိုင္း ကိုကိုးကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္း အရြယ္အစားႏွင့္ အင္အားတို႕ေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေတာင္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းတို႕တြင္ အဖ်ားခတ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါသည္။ (ပံု တြင္ၾကည့္ပါ)

ယေန႕ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္သာ ရွိႏိုင္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ . . . → Read More: ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ယေန႕ည သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 90W သည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၂၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနသၤာရီတိုင္း၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၁၆၅ မိုင္ခန္႕ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း၌ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။(ပံု-၁)

ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၃ဝ နာရီတြင္ 90W သည္ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားၿပီး မေလးကၽြန္းဆြယ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အထက္ဘက္မွ . . . → Read More: ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP သည္ အဆင့္-၁ (CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြားၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္းသည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား Quang Binh ျပည္နယ္ Dong Hoi ၿမိဳ႕ အနီးမွ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈ဝ ေက်ာ္ခန္႕သာ ေဝးကြာေတာ့ေၾကာင္း၊ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၃ဝ မိုင္ခန္႕ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၅ ေပ ရွိၿပီး၊ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၈၅ မိုင္မွ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ . . . → Read More: အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

WUTIP-20W အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ပိုမိုအားေကာင္းေရာက္ရွိလာဦးမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ အားေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ အေနာက္ဘက္(Heading 261.8 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၃၆၅ မိုင္၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၉၅ မိုင္ခန္႕၊ တရုတ္(ျပည္မ) မကာအိုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၃၈၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္သည္ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝ ခန္႕၊ Hue ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၆၅ . . . → Read More: WUTIP-20W အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ပိုမိုအားေကာင္းေရာက္ရွိလာဦးမည္

INVEST-93W ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 20W ျဖစ္လာၿပီ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ INVEST-93W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး၊ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(Tropical Depression-TD) 20W(TWENTY)အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TD-20W(TWENTY)သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၅၉ဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနၤလာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၇ဝ ခန္႕၊ တရုတ္(ျပည္မ)ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၁ဝ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္းက ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(TD) 20W TWENTY 27 Sep 2013 0000Z Location: 15.5 117.0 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 hPa

စက္တင္ဘာလ . . . → Read More: INVEST-93W ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 20W ျဖစ္လာၿပီ

မုန္တိုင္းငယ္ 01B ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 92B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ မုန္တိုင္းအမည္ 01B ဟု အမည္ေပးထားပါသည္။ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မုန္တိုင္းရာသီအတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ပါသည္)

မုန္တိုင္းငယ္ 01B သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၃ဝ ခန္႕၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅ဝဝ ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝဝ ေက်ာ္ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၈ဝဝ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ . . . → Read More: မုန္တိုင္းငယ္ 01B ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W သည္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီက အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားကာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ တနသၤာရီတိုင္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၃ဝ ခန္႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ Huahin ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၉၅ မိုင္ခန္႕ ပင္လယ္တြင္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 91W ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း ေနရာအႏွံ႕အျပား မိုးရြာၿပီး အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးႀကီးႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

Warning (ထိုင္းမိုးေလဝသဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္) “Low Pressure in lower South China Sea” No. 23 Time Issued : . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ တိမ္ထုျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W- (91W အေျခအေန) ျဖစ္ေပၚရာေဒသ၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ တိမ္ထုႀကီး ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၿဂိဳလ္တု animation ပံုမ်ားအရ ပိုမိုႀကီးမားလာလွ်က္ရွိကာ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဤအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုင္းမိုးေလဝသဌာနမွ ေအာက္ပါ သတိေပးခ်က္ကို ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ – ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္ –

Warning – “Low Pressure in lower South China Sea” No. 22 Time Issued : April 17, 2013 The low pressure cell moves from the upper Andaman Sea to the . . . → Read More: ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ တိမ္ထုျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန