တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN-09W ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ဗီယက္နန္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္း ပံုေဖၚခ်က္မ်ားအရ – တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN(09W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ဘက္စြန္းအား ျဖတ္သန္းကာ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕မွတစ္ဆင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္း မျပဳမီ အဆင့္-၃ (အားအလြန္ေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီးမွ ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ အေစာပိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ မြန္တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ မုတ္သံုေလအား အလြန္ေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ တစ္ခုလံုး၌ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN-09W ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ဗီယက္နန္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအား တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၃ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ TYPHOON RAMASSUN(09W) (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ – GLENDA)သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕မွ ကပ္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္(အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသအား ကုန္းေျမေပၚမွ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕ ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အား ျဖတ္သန္းကာ ဒုတိယေျမာက္ landfall အျဖစ္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး landfall အျဖစ္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၉ဝ ခန္႕အကြာ တံုကင္ပင္လယ္ ကမ္းေျခကို ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN – ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား အဆင့္-၄ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ခန္႕မွန္း

CAT-3 TYPHOON RAMMASUN(09W) သည္ ရုတ္တရက္ အားေကာင္းလာၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း Rapu-Rapu Island-Bacacay Area တြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီ၌ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း ၅၅၅ ကီလိုမီတာ(၃၄၅ မိုင္)ရွိၿပီး၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၈၅-၂၃ဝ(115-142 mph)ရွိေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိၿပီး တရုတ္ျပည္မေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၄ စူပါတိုင္ဖြန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ညပိုင္း၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN – ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား အဆင့္-၄ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ခန္႕မွန္း

92B ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိ

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST 92B သည္ ေမလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ data မ်ားအရ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္ေးလဆိပ္၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၉ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၉ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၃ဝ နီးပါးခန္႕ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းမိုးေလဝသဌာနမွ ေျမျပင္မိုးေလဝသ ေျမပံုႏွင့္ NRL data(07:00UTC)တြင္ ဖိအား 1002 hPa အထိ က်ဆင္းလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 30 knots(တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕)ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ . . . → Read More: 92B ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိ

INVEST 94W ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ INVEST 94W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၇ဝ ခန္႕ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း အနီးဆံုးကမ္းေျခမွ မိုင္ ၁၇ဝ ခန္႕ အကြာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနကာ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္နွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။။ JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 20 knots အထိ ရွိၿပီး ဗဟိုဖိအား 1004 MB အထိ က်ဆင္းလာေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

1. . . . → Read More: INVEST 94W ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္

မုန္တိုင္း LEHAR-05B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC warning-8 တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း LEHAR(05B)သည္အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 300 degrees သို႕ 18 km/h ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ 113 km/h to 137 km/h (70.21 mph to 85.12 mph) အထိရွိကာ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၇ ေပ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ခ်င္ႏိုင္း(CHENNAI)ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၇၈၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ တည္ရွိေနေေၾကာင္း သိရပါသည္။

WUND Movement:   . . . → Read More: မုန္တိုင္း LEHAR-05B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္

အဆင့္-၃ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအထိ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ 05B

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ JTWC warning-01 ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ INVEST-92W သည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္း၏ ပဥၥမေျမာက္ မုန္တိုင္း(လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း – Tropical Depression) ျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 05B သည္ ယေန႕ည သန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၌ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္(35 knots t 45 knots) အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္(အန္ဒါမန္ကၽြန္းဘက္သို႕) ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အန္ဒါမန္ကၽြန္းအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ စတင္ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁(CAT-1)ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ . . . → Read More: အဆင့္-၃ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအထိ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ 05B

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း PHAILIN(02B)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေက်ာ္ျဖတ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း previous post တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္တိုက္ခတ္လာခဲ့ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI(24W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္း(ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖၚျပပါေဒသအတြင္း မိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

. . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN-02B အိႏိၵယကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္၊ ယေန႕ ၁၅း၃ဝ နာရီ( ညေန ၃ နာရီခြဲ)တြင္ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN ၏ ဗဟိုသည္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုနီး အေျခအေနအား ေဖၚျပပါ ၿဂိဳလ္တုပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအဖ်ားပိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အင္အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(မုန္တိုင္းဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၃ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္(150 mph) ျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

INVEST-90W မွ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ သတိေပးခ်က္ JTWC ထုတ္ျပန္

ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၆း၃ဝ နာရီတြင္ JTWC မွ 11.8N 96.0E TO 14.3N 89.6E တို႕အၾကား၌ လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း TC Formation Alert ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မူလ MTSAT ၿဂိဳလ္တု animation ပံုရိပ္အရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST-90W)သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ၁၃ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။(ပံု)

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္ေန႔ ည(၇း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာမုန္တိုင္းငယ္သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မုိင္(၂၉၀)ခန္႔အကြာ၊ ကုိကုိးကၽြန္းၿမိဳ႕၏ . . . → Read More: INVEST-90W မွ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ သတိေပးခ်က္ JTWC ထုတ္ျပန္