မုန္တိုင္း MAHASEN ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္မည္

ေမလ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၁းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC ႏွင့္ NRL သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း MAHASEN(01B) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃ဝ၅ မိုင္ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမဳိ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၃ဝ ခန္႕ အကြာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္းက အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ JTWC ႏွင့္ NRL data မ်ား၌ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္(၁၃မိုင္ခန္႕) . . . → Read More: မုန္တိုင္း MAHASEN ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္မည္

TSR မွ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသတိေပးခ်က္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ပါဝင္လာ

ေမလ ၁၂ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲမွ ေနာက္ ၉၆ နာရီ(ေမလ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ ေနာက္ပိုင္း)တြင္ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း MAHASEN ေၾကာင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခံရႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံ (၃)ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ပါဝင္လာေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

   (TSR မွ YELLOW ALERT ဆိုသည္မွာ တစ္နာရီ ၇၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ၁ မိနစ္ ဆက္တိုက္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခံရႏိုင္မည့္ အေျခအေန ၁ဝ% ရွိသည္ဟုဆိုလိုပါသည္)

N Indian Ocean: Storm Alert issued at 12 May, 2013 12:00 . . . → Read More: TSR မွ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသတိေပးခ်က္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ပါဝင္လာ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း NILAM(02B) update

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္းႏိုင္(Chennai)ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၁၀ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၇၀ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ  ၇ိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ မူလ ခန္႕မွန္းထားသည့္လမ္းေၾကာင္းမွ ေတာင္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ)

02B NILAM 31 Oct 2012 0000Z Location: 10.3 81.8 Winds: 50 knots Central Pressure: 985 hPa

TROPICAL CYCLONE (TC) 02B, LOCATED APPROXIMATELY 225 NM SOUTHEAST OF . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း NILAM(02B) update

TSR မွ ဗီယက္နန္၊ လာအို၊ တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

TSR မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားသို႕ မုန္တိုင္းေလျပင္းတိုက္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အနီေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕သို႕ အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီး အခ်ဳိ႕တို႕သို႕ အစိမ္းေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အသီးသီး ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

NW Pacific: Storm Alert issued at 26 Oct, 2012 6:00 GMT

Tropical Storm SON-TINH (24W) currently located near 14.8 N 114.5 E is forecast to . . . → Read More: TSR မွ ဗီယက္နန္၊ လာအို၊ တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္