ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST 99W) စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး၊ အေနာက္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

INVEST 99W 25 Jun 2014 0000Z Location: 10.0 131.1 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ မုန္တိုင္း/ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ျဖစ္ေပၚမည့္ အေျခအေနမရွိပါ၊

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ဇူလိုင္လဆန္းအထိ မုတ္သံုေလအား အနည္းငယ္က်ဆင္းေနႏိုင္ၿပီး ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာဘြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေဖၚျပပါရက္ပိုင္းအတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ လွဳိင္းေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေန၊ လွဳိင္းအျမင့္တို႕ကို ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

INVEST 99W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္း မုတ္သံုေလတိုက္ခတ္ေနသည့္ အေျခအေန(ေအာက္ပံု)   . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ မိုးမ်ားလာမည့္ ျမန္မာျပည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာသည့္ RUMBIA(06W)သည္ လာမည့္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ Guang Dong ျပည္နယ္ ကမ္းေျခႏွႈ့္ ဟိုင္နန္ကၽြန္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တို႕အား စ တင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအရွိန္ျဖင့္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္လည္း မုတ္သုန္ေလအား အလြန္ေကာင္းလာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ မိုး မ်ားလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမ္နမာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ http://www.moezala.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=3&lang=my

  . . . → Read More: အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ မိုးမ်ားလာမည့္ ျမန္မာျပည္

ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တို႕ျဖင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနကို ခန္႕မွန္း ေလ့လာျခင္း

NOGAPs (U.S.Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System Model) ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ားသည္ တိမ္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန၊ အထူအပါးႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈတို႕ကို ေဖၚျပၿပီး ေကာင္းကင္မွ တိမ္ကင္းစင္မႈ အေျခအေန ႏွင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မႈတို႕ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း အပူခ်ိန္၊ ဖိအား၊ ေလတိုက္ခတ္မႈ ႏွင့္ အျမင့္ေပအလိုက္ ကြဲျပားသည့္ အေျခအေနတို႕ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္ဓါတ္ပံု (၂)မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားျခင္းမွ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ပံုတြင္ ေဖၚျပျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Satellite pictures provide a realistic depiction of cloud cover, texture, and movement. They can . . . → Read More: ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တို႕ျဖင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနကို ခန္႕မွန္း ေလ့လာျခင္း

အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္

ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL(05W) သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္(၇၂ နာရီအတြင္း) အဆင့္ ၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိလာမည္ဟု TSR မွ ခန္႕မွန္းထားၿပီး မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားရာမွ အေရွ႕ဘက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္းသို႕ လာမည့္ နာရီ ၁၂၀(ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္း) တြင္ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ . . . → Read More: အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္

၂၀၁၂-၀၄-၀၁ ရက္ အျမင့္ေပအလိုက္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈ အေျခအေန

ဧၿပီလ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃၀ နာရီ အထိ အျမင့္ေပအလိုက္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈ အေျခအေန

   အျမင့္ေပ ၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္    အျမင့္ေပ ၄၇၀၀ ႏွင့္ အထက္    အျမင့္ေပ ၈၀၀၀ ႏွင့္ အထက္    အျမင့္ေပ ၁၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္    အျမင့္ေပ ၁၃၇၀၀ ႏွင့္ အထက္

MMW Blog Mobile Link . . . → Read More: ၂၀၁၂-၀၄-၀၁ ရက္ အျမင့္ေပအလိုက္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈ အေျခအေန