မုန္တိုင္းWUTIP အႂကြင္းအက်န္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန

ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ ျမန္မစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၈းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ား၊ Animation Image မ်ားႏွင့္ NAVY COTC ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ကယားျပည္နယ္ မွတစ္ဆင့္ မႏၱေလးတိုင္းအလယ္ပိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေျမာက္ပိုင္း(ခန္႕မွန္း ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မ်ားေပၚမွ)အား ျဖတ္သန္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ေတြ႕ရွိရပါသည္။ NRL မွ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ယမန္ေန႕ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕အနီးသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္ 20W WUTIP 01 Oct 2013 1800Z Location: 18.9 97.3 Winds: 20 knots Central . . . → Read More: မုန္တိုင္းWUTIP အႂကြင္းအက်န္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP သည္ အဆင့္-၁ (CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြားၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္းသည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား Quang Binh ျပည္နယ္ Dong Hoi ၿမိဳ႕ အနီးမွ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈ဝ ေက်ာ္ခန္႕သာ ေဝးကြာေတာ့ေၾကာင္း၊ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၃ဝ မိုင္ခန္႕ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၅ ေပ ရွိၿပီး၊ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၈၅ မိုင္မွ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ . . . → Read More: အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI မကာအိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕မ်ားကို ဦးတည္တိုက္ခတ္ရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီးျဖစ္သည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI(17W)သည္ မကာအိုၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၅ဝ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုုျပဳေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 280 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၁၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအို ၿမိဳ႕ၾကားမွ တရုတ္(ျပည္မ)Guangdong ျပည္နယ္ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း 80 knots မွ 105 knots(တစ္နာရီ ၉၂ မိုင္မွ မိုင္ ၁၂ဝ ႏွဳန္းအထိရွိၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟို၌ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၄၈ ေပအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း . . . → Read More: စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI မကာအိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕မ်ားကို ဦးတည္တိုက္ခတ္ရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိ

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့ေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္သို႕ ဦးတည္ေနဆဲ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI(17W) သည္ အဆင့္-၄ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ အနည္းငယ္ အားေလ်ာ့သြားေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ယေန႕(၂ဝ-၉-၁၃) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရုတ္(ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း) တိုင္ေပၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄ဝဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၂၅ မိုင္ခန္႕၊ တရုတ္(ေဟာင္ေကာင္)၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၆၈၅ မိုင္အကြာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး မူလ ခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ (၂၁-၉-၁၃)နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ(MST) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ (ပံု-၁)

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ ညပိုင္း၌ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္ေျခအား ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ အနီးမွ . . . → Read More: စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့ေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္သို႕ ဦးတည္ေနဆဲ

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းလြန္ကာလ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တရုတ္(ထိုင္ဝမ္)တို႕ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ေဟာင္ေကာင္/မကာအိုကို စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည့္ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံုအား ေအာက္တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ (ပံု-၁)

မုန္တိုင္းေဟာင္ေကာင္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံတို႕ အေပၚတြင္ မိုးေလ်ာ့နည္းသြားမည့္အေျခအေန ယာယီျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ည ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဗီယက္နန္၊ လာအိုႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း(တနသၤာရီတိုင္း)ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ မိုးႀကီးမည့္ အေျခအေနမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ . . . → Read More: စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းလြန္ကာလ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ TD-18W ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 17W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအနီး ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 18W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမက္ဘက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာ ႂကြင္းက်န္ေသာ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္(ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတို႕သို႕) ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကာမႈဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ ေဖၚျပခ်က္ ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔  မြန္းလြဲ(၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ယေန႕နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိမိုးေလ၀သတိုင္းထြာခ်က္အက်ဳဥ္းခ်ဳပ္။ လြန္ခဲ့ေသာ(၂၄)နာရီအတြင္းက ကယားျပည္နယ္ တြင္ေနရာက်ဲက်ဲ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္ႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဴန္းရြာခဲ့ၿပီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးခဲ့ပါသည္။ မွတ္သားဖြယ္ရာမိုးေရခ်ိန္မ်ားမွာ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ TD-18W ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 17W

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအနီး၌ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98W သည္ ယေန႕ (ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ပံုပါလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ အဆင့္-၁(CAT-1) မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ INVEST 99W သည္လည္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 13W အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္၌ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI-09W ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္အနီးအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း(ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း JEBI(09W) သည္ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ျဖင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 296 degrees)သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ကာ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 35 knots သို႕ က်ဆင္းမည္ဟု JTWC warning 14 (Final warning) မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုေဖၚခ်က္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္(ပံု)

ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI သည္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ တြင္ အနီးဆံုး ျမန္မာ-တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) နယ္စပ္မွ မိုင္၉ဝ ခန္႕(ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ . . . → Read More: ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI-09W ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္အနီးအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ထပ္မံဦးတည္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ဖိလစ္ပိုင္အမည္ IGME သည္ အလြန္အားေကာင္းေသာ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကီးမားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခ်င္း ၆၆၅ ကီလိုမီတာ(၃၆၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိေနကာ၊ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၃၅ မိုင္မွ မိုင္ ၁၆၀ အထိ ရွိေနေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၈ ေပ ရွိေၾကာင္း၊ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

15W TEMBIN . . . → Read More: ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ထပ္မံဦးတည္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း အေရအတြက္ ၁၅ လံုး အထိရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၄င္း မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ အေနာက္ဘက္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ဝင္ေရာက္သည့္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပေပးေနသည့္အျပင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သြားသည့္ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ဆက္လက္တင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W မွ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG