ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိလာၿပီ

ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို႕တြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Global Tropical Hazards Outlook မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္(အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)တြင္လည္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး လတ္တေလာ အခ်ိန္တြင္လည္း  ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ မုန္တိုင္း Maliksi ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ မုန္တိုင္း GAEMI တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိရာ Maliksi မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည့္ အေျခအေနရွိေနပါသည္။ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း GAEMI(21W) မွာမူ အေနာက္ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အား ျဖတ္သန္းလွ်က္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား လာမည့္ ၇၂ နာရီအတြင္း . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိလာၿပီ

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္အထိ GTHO ခန္႕မွန္းခ်က္

Global Tropical Hazards Outlook ရက္သတၱပတ္-၁ (စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ) အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ား – ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ပစိဖိတ္ အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ားအထိ ပံုမွန္မိုးရြာသြန္းမႈထက္ ပိုမိုေနႏိုင္ၿပီး၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာ အေရွ႕ပိုင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ပံုမွန္မိုးရြာသြန္းမႈထက္ မိုးေလ်ာ့နည္းေနႏိုင္မည္ဟု လက္ရွိ MJO  (Madden–Julian oscillation ခန္႕မွန္းခ်က္) ကိုအေျခခံသည့္ ခန္႕မွန္းခ်က္အား Global Tropical Hazards Outlook မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

Global Tropical Hazards Outlook ရက္သတၱပတ္-၂ (စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္အထိ) ဒုတိယ ရက္သတၱပတ္ အဆံုးတြင္ ကမာၻ႕အေနာက္ျခမ္းေဒသမ်ားအတြက္ မိုးပိုမိုလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပံုမွန္ထက္ပိုမိုသည့္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားအား ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ . . . → Read More: စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္အထိ GTHO ခန္႕မွန္းခ်က္

Global Tropical Hazards Outlook မွ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ အက်ဥ္း

စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွ – စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ အထိ Global Tropical Hazards Outlook မွ ခန္႕မွန္းခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ၊ အိႏိၵယ ေတာင္ပိုင္းမွ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ပစိဖိတ္ေဒသအထိ ပံုမွန္မိုးရြာသြန္းမႈထက္ ပိုၿပီး အိႏိၵယသမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း၊ ကာရစ္ဘီယံပင္လယ္ေဒသေတြမွာေတာ့ ပံုမွမိုးရြာသြန္းမႈထက္ ေလ်ာ့နည္းမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

Above average rainfall is forecast from southern India to the Philippines into the western Pacific, while below average rainfall is forecast for the eastern equatorial Indian Ocean and . . . → Read More: Global Tropical Hazards Outlook မွ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ အက်ဥ္း

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 17W ႏွင့္ မိုးေလဝသ အေျခအေန

စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း Palau ကၽြန္း ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၄၀ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉၇၀ ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 17W(SEVENTEEN) ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရွိၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ၂၄ နာရီအတြင္း(စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၀၃၀ နာရီ) မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

17W SEVENTEEN (NRL data) 11 Sep 2012 0000Z Location: 9.4 134.3 Winds: 30 . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 17W ႏွင့္ မိုးေလဝသ အေျခအေန

လာမည့္ ၇၂ နာရီအတြက္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခႏွင့္ ေရႀကီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

ထိုင္းမိုးေလဝသဌာနမွ ယေန႕ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေန႕လည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၃၀ နာရီ ထုတ္ျပန္သည့္ မိုးေလဝသ ေျမပံုတြင္ Low Pressure Troud Line သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီ ျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚ ေဒသႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တနသၤာရီေျမာက္ပိုင္းတို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နန္တို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အထိ သြယ္တန္း ထိုးဆင္းေနျခင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။

လာမည့္ ၇၂ နာရီအထိ (စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၉၃၀ နာရီအထိ) မိုးရြာႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသအပါအဝင္ ေတာင္ပိုင္း တစ္ခုလံုးတြင္ မိုးမ်ားႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

  . . . → Read More: လာမည့္ ၇၂ နာရီအတြက္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခႏွင့္ ေရႀကီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

LOW PRESSURE TROUGH LINE ႏွင့္ မိုးေလဝသအေျခအေန

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၀၃၀ နာရီ(6SEP-1800 UTC)တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ မိုးေလဝသ ေျမပံုအရ Low Pressure Trough Line (ျမန္မာမိုးဇလမွ ေလဖိအားနည္း ေျမာင္တန္းဟုေခၚမည္ထင္ပါသည္) သည္ ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားမွ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ LPTL(Low Pressure Trough Line) ေတာင္ဘက္သို႕ ဆင္းလာၿပီးမၾကာမီကာလမွာပင္ မုတ္သံုေလ စတင္ဆုတ္ခြာၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမ်ား၊ မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထိုင္းမိုးေလဝသ ေျမပံုအရ တနသၤာရီေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ LPTL ၏ ကုန္းတြင္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ တစ္ခုကို ေတြ႕ရရွိရၿပီး အျမင့္ေပအလိုက္ ေလစီးေၾကာင္း . . . → Read More: LOW PRESSURE TROUGH LINE ႏွင့္ မိုးေလဝသအေျခအေန

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ႏွင့္ 95W

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ JTWC ရဲ႕ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမွာ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္မွာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ၂ ခု(93W နဲ႕ 95W) ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရၿပီး၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာမွာေတာ့ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္အဆင့္ေတာင္မွ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္က ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ၂ ခုမွာ 93W က မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ အဆင့္ – MEDIUM အထိ ရွိေနၿပီး၊ 95W ကေတာ့ LOW အဆင့္မွာသာ ရွိေသးတာကိုလဲ ေတြ႕ရပါတယ္။

93W – 27 Jul 2012 0000Z Location: 12.2 133.1 Winds: 20 knots Central Pressure: 1007 . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ႏွင့္ 95W

ေမလ ၂၉ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိုးေလဝသ အေျခအေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြက္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ မိုးေလဝသ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ WUND မွ data ရယူ ေဖၚျပပါသည္။

Tuesday Overcast with a chance of a thunderstorm and rain, then thunderstorms in the afternoon. High of 31C with a heat index of 40C. Winds less than 5 km/h. Chance of rain 80% with rainfall amounts near 3.8 mm possible. Tuesday . . . → Read More: ေမလ ၂၉ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိုးေလဝသ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း မိုးေလဝသ အေျခအေန

ရန္ကုန္ – Yangon Mingladon – Latest Weather Observations 31 °c Patchy rain nearby Wind: 7 mph from the WNW Humidity: 71% Pressure: 1006 mb Cloud Cover: 100%% Visibility: 8km P.O.P: 97% Sunrise: 05:38 AM Sunset: 06:27 PM

 

ဘားအံ – Pa-An – Latest Weather Observations 27 °c Light rain shower Wind: 4 mph from . . . → Read More: ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း မိုးေလဝသ အေျခအေန

မုိးရြာသြန္းမွဳအေျခအေန။

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ တိမ္တုိက္ၾကီးဟာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းရယ္ျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ တိမ္တုိက္ၾကီးမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ပုံမွန္ မုိးတြင္း၀င္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ တိမ္တုိက္ၾကီးမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။

တိမ္တုိက္ၾကီးရဲ႔ထူးျခားခ်က္မွာ တိမ္မ်ားတစုတေ၀းတည္းျဖစ္ေနျခင္း၊ တိမ္တုိက္အျမင္႕႔ ထူထပ္သိပ္သည္းျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တိမ္တုိက္ၾကီးဟာ ေတာင္နွင္႔ေျမာက္အရွည္(475)မုိင္ခန္႔ ရွည္လွ်ားျပီး အက်ယ္အေရွ႕နင္႕အေနာက္(588)မုိင္ခန္႕ က်ယ္ျပန္႔ျပီးအေရွ႕ေျမာက္ယြန္းယြန္းသုိ႕ ေရြ႕လွ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

ထုိေၾကာင္႔ ျမန္မာနုိင္ငံအေရွ႔ပုိင္းေဒသမ်ားနွင္႔ ျမန္မာနုိင္ငံေအာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အခုမွစတင္ျပီးေနာက္ နွစ္ဆယ္ေလးနာရီအတြင္း ေဖၚျပပါေဒသမ်ားတြင္မုိးၾကီးနိင္ျခင္း၊ အခ်ိန္အၾကာၾကီးမုိးရြာသြန္းနုိင္ျခင္း၊ မုိးေလ၀သေျမပုံမ်ားအရ ရန္ကုန္ုတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္ တခ်ိဳ႕တိမ္တုိက္အျမင္႔မွာ အလြန္ျမင္မားေနျပီး အပူခ်ိန္မွာလည္း ထုိအျမင္႕ေလာက္တြင္(-60)ေလာက္အထိ က်ဆင္းေနတာကုိေတြ႕႔ေနရပါတယ္၊ထုိေၾကာင္႔အခ်ိဳ႕ေသာေနရာေတြမွာ ရုတ္တရက္အပူခ်ိန္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္ျပီး က်န္းမာေရးခြ်တ္ယြင္းမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသျဖင္႔ သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖစ္ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာလက္ရွိအေျခအေနမွာ မည္သည္႕ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း၊ မည္သည္႔မုန္တုိင္းမွ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင္႔၊ မုိးရြာသြန္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိေၾကာင္႔ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားမွ ေလမုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရဒီယုိခ်ယ္နယ္တခုမွ ထုတ္လြင္႕ေနသည့္ ေကာလဟာလမ်ားမွာ မမွန္ကန္ပါ ရာသီဥတုျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္ကုိ . . . → Read More: မုိးရြာသြန္းမွဳအေျခအေန။