ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HALONG(11W) – ဖိလစ္ပိုင္အမည္(JOSE)သည္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး၊ ၾကာသပေတးေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္အထိ အားေလ်ာ့သြားၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းတိုင္းအျဖစ္သို႕ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာၿပီးမွ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္း HALONG ၏ လက္ရွိ အရြယ္အစား အခ်င္း ၈၃၅ ကီလိုမီတာ(၅၁၈ မိုင္ခန္႕) ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Typhoon HALONG (JOSE) has moved north-northeast during the past . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ – Earth Application ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဘဂၤလာပင္လယေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ Pressure Altitude 850hPa မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းငယ္သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ INVEST 96W ႏွင့္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း 11W(HALONG)တို႕သည္လည္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္တို႕သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားမည့္ အေျခအေနေတြ႕ရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း HALONG(11W)သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၄

INVEST 92B သည္ ေန႕ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ NRL data အရ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 25 knots အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ဗဟိုဖိအား 1002 hPa အထိ ျပန္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 92B ၏ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိုးသက္ေလျပင္းက်ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေန ဆက္လက္ရွိေနပါေသးသည္။ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ 850 hPa ၌ 30 km/h ခန္႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ပင္လယ္ဝတြင္ 39 km/h အထိ ေလတိုက္ႏွဳန္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

   ပံု-၁ အေပၚပံု ႏွင့္ ပံု-၂ ေအာက္ပံု . . . → Read More: INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၄

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေျခအေနတို႕အား ခန္႕မွန္းျခင္း

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ INVEST-94W ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလတိုက္ခတ္မႈ အေျခအေနမ်ားအတြက္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ ပံုေဖၚခန္႕မွန္းခ်က္အား ေအာက္ပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၃း၃ဝ နာရီတြင္ INVEST-94W သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ျမင့္မားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ LLCC(Low Level Cyclonic Circulation) တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီး – ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ INVEST-94W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ LLCC သည္ က်ယ္ျပန္႕သြားၿပီး အေနာက္ေတာင္ဘက္ အိႏိၵယ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေျခအေနတို႕အား ခန္႕မွန္းျခင္း

မုန္တိုင္း ၂ခုၾကားက်ေရာက္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိုးႀကီးေရလႊမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-91W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 09W(NINE)အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 300 degree)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕အား ျဖတ္သန္း၍ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု JTWC မွ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ Warning-1 တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ပံု-၁)

310300Z POSITION NEAR 15.1N 115.9E. TROPICAL DEPRESSION 09W (NINE), LOCATED APPROXIMATELY 451 NM . . . → Read More: မုန္တိုင္း ၂ခုၾကားက်ေရာက္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိုးႀကီးေရလႊမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ ေလဖိအားနည္း-မုန္တိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသအေျခအေန

ဧၿပီလ (၃၀)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၂ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NexSat ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္သမုဒၵရာ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ကြာေဝးသည့္ ပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W မွာ စုဖြဲ႕မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဂူအမ္ ကၽြန္းေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝဝ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W ႏွင့္ ကမာၻ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္း ၾသစေတးလ်တိုက္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 23P(ZANE)တို႕ေၾကာင့္ အေနာက္ေလစီးေၾကာင္းကို ပိုမို အားေကာင္းေစလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီတြင္ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ ေလဖိအားနည္း-မုန္တိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသအေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚမွ တိမ္ထုျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန

ဧၿပီလ (၃၀)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NexSat ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္သမုဒၵရာ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ကြာေဝးသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ေသးဟု သံုးသပ္ရပါသည္။

92W 30 Apr 2013 0000Z Location: 4.2 146.0 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

ယေန႕ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ . . . → Read More: ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚမွ တိမ္ထုျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန

မိုးရိပ္မ်ား စတင္ျပသလာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသ အေျခအေန

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုတိမ္ပံုမွ တိမ္ထုစုဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နန္၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွ“တစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေပၚသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႕ ေရြ႕လ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိမ္တိုက္မ်ား၊ အိႏိၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိသည့္ တိမ္တိုက္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ WRF ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္မွ လာမည့္ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းမႈခန္႕မွန္းေျချပ ပံုတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

MMWeather Blog မွ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ မိုးေလဝသအေျခအေနျပ . . . → Read More: မိုးရိပ္မ်ား စတင္ျပသလာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသ အေျခအေန

ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တို႕ျဖင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနကို ခန္႕မွန္း ေလ့လာျခင္း

NOGAPs (U.S.Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System Model) ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ားသည္ တိမ္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန၊ အထူအပါးႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈတို႕ကို ေဖၚျပၿပီး ေကာင္းကင္မွ တိမ္ကင္းစင္မႈ အေျခအေန ႏွင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မႈတို႕ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း အပူခ်ိန္၊ ဖိအား၊ ေလတိုက္ခတ္မႈ ႏွင့္ အျမင့္ေပအလိုက္ ကြဲျပားသည့္ အေျခအေနတို႕ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္ဓါတ္ပံု (၂)မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားျခင္းမွ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ပံုတြင္ ေဖၚျပျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Satellite pictures provide a realistic depiction of cloud cover, texture, and movement. They can . . . → Read More: ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တို႕ျဖင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနကို ခန္႕မွန္း ေလ့လာျခင္း

Global Tropical Hazards Outlook ခန္႕မွန္းခ်က္

Global Tropical Hazards Outlook မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ – ၃၁ ရက္ အတြက္ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၌ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PRAPIROON ႏွင့္ MARIA တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းပင္လယ္ျပင္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရွကေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မိုးရြာသြန္းမႈ ေလ်ာ့နည္းမည့္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေနမွာမူ ေလ်ာ့က်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ အိႏိၵယသမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္အပူခ်ိန္မ်ားမွာ ပံုမွန္ထက္ ျမင့္တက္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ထုိ႕ေၾကာင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ကာရစ္ဘီယံပင္လယ္၊ အာေရဗ်ပင္လယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုေသာ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ခန္႕မွန္း ေဖၚျပထားပါသည္။

Global Tropical Hazards Outlook . . . → Read More: Global Tropical Hazards Outlook ခန္႕မွန္းခ်က္