ကမၻာၾကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားႏိုင္သည့္ ၾကီးမားေသာ ျဂိဳဟ္သိမ္ တစ္ခုေတြ႔ရွိ

ကမၻာၾကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားႏိုင္သည့္ ၾကီးမားေသာ ျဂိဳဟ္သိမ္ တစ္ခုေတြ႔ရွိ

လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၾကီးမားလွေသာ ျဂိဳဟ္သိမ္ တစ္ခုမွာလ၏ အကြာအေဝးထက္ပင္ ပိုမိုနီးကပ္သည့္ အကြာအေဝးျဖင့္ ကမၻာၾကီးအနီးမွ ျဖတ္သန္း သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္ျပီး ၎တို႔ အေနျဖင့္ စုံစမ္းေရး အာကာသယာဥ္ကဲ့သုိ႔ အကုန္အက် မ်ားသည့္ ယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္စရာ မလိုဘဲ စူးစမ္း ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

2005 YU 55 ဟုအမည္ ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ျဂိဳဟ္သိမ္မွာ လာမည့္ အပတ္ ၾကာသပေတးေန႔ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၃ နာရီ ၂၈ . . . → Read More: ကမၻာၾကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားႏိုင္သည့္ ၾကီးမားေသာ ျဂိဳဟ္သိမ္ တစ္ခုေတြ႔ရွိ