ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST 99W) စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး၊ အေနာက္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

INVEST 99W 25 Jun 2014 0000Z Location: 10.0 131.1 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ မုန္တိုင္း/ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ျဖစ္ေပၚမည့္ အေျခအေနမရွိပါ၊

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ဇူလိုင္လဆန္းအထိ မုတ္သံုေလအား အနည္းငယ္က်ဆင္းေနႏိုင္ၿပီး ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာဘြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေဖၚျပပါရက္ပိုင္းအတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ လွဳိင္းေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေန၊ လွဳိင္းအျမင့္တို႕ကို ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

INVEST 99W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္း မုတ္သံုေလတိုက္ခတ္ေနသည့္ အေျခအေန(ေအာက္ပံု)   . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္

ေမလ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ၃၈၄ နာရီ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ကပၸလီပင္လယ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္(အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)ႏွင့္ အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တို႕တြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ မုတ္သံုေလအား ေကာင္းလာႏိုင္မည့္အေျခအေနမွ လြဲ၍ ထူးျခားမႈ ႀကိဳတင္မေတြ႕ရပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။ (ပံု)

ပံုတြင္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီ(လာမည့္ ၃၈၄ နာရီ)အထိ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း ေတြ႕ရွိမႈ အေျခအေနအား တင္ျပထားပါသည္။

INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၆ – Final post for 92B

INVEST 92B သည္ ေမလ ၂၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data ႏွင့္ METEO-7 ၿဂိဳလ္တုတိမ္ပံုမ်ားအရ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသကမ္းေျခဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၄၆ဝ ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၇ဝ ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၄ဝ ခန္႕ရွိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းသို႕ ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ (ပံု-၁) (ပံု-၂)

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ စိုးရိမ္စရာမရွိေတာ့ေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး၊ ေမလ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ၾသရိသကမ္းေျခ Puri ၿမိဳ႕ႏွင့္ Brahmapur ၿမိဳ႕မ်ားအနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ . . . → Read More: INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၆ – Final post for 92B

INVEST 92B အားဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၅

ေမလ ၂၃ ရက္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ထပ္မံရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ INVEST 92B သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ေရြ႕လ်ားၿပီး လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၂၅ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၆ဝ ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အန္ဒရာပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္ ဝိႆာခါပတၱနမ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၄ဝခန္႕ သို႕ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ (ပံု-၁)

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ လာမည့္ ၆၃ နာရီ – ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ INVEST 92B သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေမလ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ . . . → Read More: INVEST 92B အားဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၅

INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၄

INVEST 92B သည္ ေန႕ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ NRL data အရ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 25 knots အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ဗဟိုဖိအား 1002 hPa အထိ ျပန္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 92B ၏ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိုးသက္ေလျပင္းက်ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေန ဆက္လက္ရွိေနပါေသးသည္။ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ 850 hPa ၌ 30 km/h ခန္႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ပင္လယ္ဝတြင္ 39 km/h အထိ ေလတိုက္ႏွဳန္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

   ပံု-၁ အေပၚပံု ႏွင့္ ပံု-၂ ေအာက္ပံု . . . → Read More: INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း – ၄

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-၃

ေမလ ၂၃ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ INVEST 92B သည္ သိသိသာသာအားေကာင္းလာျခင္း မရွိပဲ(ဗဟိုဖိအား 1000 hPa, ေလတိုက္ႏွဳန္း 30 knots)၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၄ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၁၅ မိုင္ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၄၅ မိုင္ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဝိႆာခါပတၱနမ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၄၅၅ မိုင္ခန္႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ (ပံု-၁)

INVEST 92B 23 May 2014 0000Z Location: . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-၃

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 92B အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-၂

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST 92B သည္ ေမလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိခ်က္အရ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၇၅ မိုင္ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၉၇ မိုင္ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၁)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST-92B 22 May 2014 1200Z Location: 17.0 91.8 Winds: 30 . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 92B အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-၂

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 92B အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ INVEST 92B ၏ အေျခအေနမွာ NRL(Naval Research Lab – NRL Satellite Team – USA)မွ ေမလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေရွ႕-အေရွေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဤေရြ႕လ်ားမႈအရ 92B ၏ ေနာက္ဆံုးရ တည္ေနရာမွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၄ဝ ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၇ဝခန္႕တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

. . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 92B အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

92B အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ရ SYSTEM တစ္ခု ျဖစ္လုနီးအထိ အားေကာင္းလာ

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST 92B သည္ ေမလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗဟိုဖိအား 999 hPa အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္းမွာလည္း 30 knots(34.5 mph) အထိ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ data မ်ားအရ 92B သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၁၅ မိုင္ခန္႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၃ဝ၅ မိုင္ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၃၅ မိုင္ခန္႕ အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။ (ပံု-၁)

ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း . . . → Read More: 92B အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ရ SYSTEM တစ္ခု ျဖစ္လုနီးအထိ အားေကာင္းလာ

92B ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိ

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST 92B သည္ ေမလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ data မ်ားအရ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္ေးလဆိပ္၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၉ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၉ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၃ဝ နီးပါးခန္႕ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းမိုးေလဝသဌာနမွ ေျမျပင္မိုးေလဝသ ေျမပံုႏွင့္ NRL data(07:00UTC)တြင္ ဖိအား 1002 hPa အထိ က်ဆင္းလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 30 knots(တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕)ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ . . . → Read More: 92B ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိ