ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ အားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည သန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္အတြင္း၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္၊ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ၂၄ နာရီအတြင္း ေရာက္ရွိလာကာ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္၊ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မူလ MMWEather Facebook Page တြင္ ခန္႕မွန္းထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ ၂ ရက္ခန္႕ ေစာ၍ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခု ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု)

01A-07OCT-1230MST

2 comments to ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ အားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္

  • (၅-၁ဝ-၁၄)ရက္ ညပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၃ဝ ခန္႕၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၈ဝ ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၃ဝ ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲ(INVEST 99B) စတင္၍ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

  • Further intensification of INVEST 99B could be expected at 2014-10-07 15:00 Local as follows:
    Location: 10.99° N, 96.78° E
    Maximum wind speed at 10.95° N, 98.03° E: From 200° 94 km/h(58 mph)
    Center Pressure: 998 hPa

You must be logged in to post a comment.