ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 98B အေျခအေန ဆက္လက္တင္ျပျခင္း

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ တြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ INVEST 98B သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အန္ဒရာ ပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ဝိႆာခါပတၱနာမ္(Visakhapatnam)ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၃ဝ ခန္႕တြင္ တည္ရွိေနၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္းမရွိပါ။
(ပံု-၁)

INVEST 98B သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း(စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ညပိုင္းတြင္) ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

INVEST 98B
19 Sep 2014 0000Z
Location: 17.2 86.7
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

98B ၏ အရွိန္ျဖင့္ ကန္းရိုးတန္းေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၄၈ နာရီအတြင္းက လွဳိင္းေလျပင္းထန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ယေန႕ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ေန႕လည္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္းမ်ား က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ည ၉ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားမွ အပ က်န္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ကမ္းနီးကမ္းေဝး ပင္လယ္ျပင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း အေျခအေနမွာ (Pressure Altitude 1000 hPa – အျမင့္ ၁၁ဝ.၈ မီတာ ၌) ေတာင္ဘက္မွ တစ္နာရီ ၂ဝ ကီလိုမီတာႏွဳန္းအထိ က်ဆင္းသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။(ပံု-၂)

ပံု-၁
19SEP0630MST-GE
ပံု-၂
19SEP-2100MST-wind

You must be logged in to post a comment.