ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 98B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁ဝ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရလည္း စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသကမ္းေျခအနီး ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိကာ အားေပ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား ယမန္ေန႕ညပိုင္းက ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W) သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ကုန္းတြင္း မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး ယေန႕ည သန္းေခါင္ယံေနာက္ပိုင္း၌ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ေရာက္ရွိကာ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (မူလ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္းအထိ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေန မေတြ႕ရေတာ့ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ား ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္လာမည့္ အေျခအေနရွိေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးပိုႏိုင္မည့္ အေျခအေနဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္)
(ပံု-၁)

INVEST 98B
17 Sep 2014 0000Z
Location: 17.4 86.4
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီအထိ – Reference point 15.05° N, 96.17° E တြင္ Pressure Altitude 850 hPa ၌ ၃ နာရီ တစ္ႀကိမ္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား –

2014-09-17 09:00 Local Data (စတင္ ရယူခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ) (ပံု-၂)
15.05° N, 96.17° E
265° @ 38 km/h (ေလတိုက္ႏွဳန္း အေနာက္ဘက္မွ တစ္နာရီ ၃၈ ကီလိုမီတာႏွဳန္း၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B အေရွ႕ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ေရြ႕)

2014-09-17 12:00 Local
15.05° N, 96.17° E
265° @ 50 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း ျမင့္တက္)

2014-09-17 15:00 Local
15.05° N, 96.17° E
260° @ 53 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္)

2014-09-17 18:00 Local
15.05° N, 96.17° E
260° @ 53 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း တစ္နာရီ ၅၃ ကီလိုမီတာႏွဳန္းတြင္ တည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိ)

2014-09-17 21:00 Local
15.05° N, 96.17° E
255° @ 56 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း ျမင့္တက္)

2014-09-18 00:00 Local
15.05° N, 96.17° E
245° @ 57 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း ျမင့္တက္)

2014-09-18 03:00 Local
15.05° N, 96.17° E
245° @ 59 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း ျမင့္တက္)

2014-09-18 06:00 Local
15.05° N, 96.17° E
240° @ 60 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း ျမင့္တက္)

2014-09-18 09:00 Local
15.05° N, 96.17° E
235° @ 57 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း ျပန္လည္က်ဆင္း)

2014-09-18 12:00 Local
15.05° N, 96.17° E
230° @ 57 km/h (ေလတိုက္ႏွုန္း တစ္နာရီ ၅၇ ကီလိုမီတာႏွဳန္းတြင္ တည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိ)

2014-09-18 15:00 Local
15.05° N, 96.17° E
225° @ 55 km/h (ေလတိုက္ႏွဳန္း ဆက္လက္ က်ဆင္း)

2014-09-18 18:00 Local
15.05° N, 96.17° E
225° @ 52 km/h (ေလတိုက္ႏွဳန္း ဆက္လက္ က်ဆင္း)

2014-09-19 00:00 Local
15.05° N, 96.17° E
230° @ 50 km/h (ေလတိုက္ႏွဳန္း ဆက္လက္ က်ဆင္း)

2014-09-19 03:00 Local
15.05° N, 96.17° E
230° @ 49 km/h (ေလတိုက္ႏွဳန္း ဆက္လက္ က်ဆင္း)

2014-09-19 06:00 Local
15.05° N, 96.17° E
225° @ 44 km/h (ေလတိုက္ႏွဳန္း ဆက္လက္ က်ဆင္း)

2014-09-19 09:00 Local
15.05° N, 96.17° E
225° @ 37 km/h (ေလတိုက္ႏွဳန္း ဆက္လက္ က်ဆင္းၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-98B အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသကမ္းေျခအနီးသို႕ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိ)(ပံု-၃)

ပံု-၁
17SEP0900MST-wide
ပံု-၂
17SEP0900MST-wind
ပံု-၃ – စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၉ နာရီ
19SEP0900MST-wind

1 comment to ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းမွ INVEST 98B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

 • Forecast wind speed at reference location of 15.06° N, 96.07° E

  GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၁၈းဝဝ နာရီမွ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၁၈းဝဝ နာရီအထိ Reference Location 15.06° N, 96.07° E တည္ေနရာတြင္ 850hPa ၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ အထက္ပါ တည္ေနရာ(ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ကမ္းနီး ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကြက္တည္ေနရာတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္လည္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသ ကမ္းေျခအနီးသို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အားေလ်ာ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္ ..

  စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ –
  ၁၈ဝဝ နာရီ – 57 km/h(35mph)
  ၂၁ဝဝ နာရီ – 58 km/h(36mph)
  ၂၄ဝဝ နာရီ – 59 km/h(36.66mph)

  စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ –
  ဝ၃ဝဝ နာရီ – 57 km/h(35mph)
  ဝ၆ဝဝ နာရီ – 56 km/h(34.8mph)
  ဝ၉ဝဝ နာရီ – 57 km/h(35 mph)
  ၁၂ဝဝ နာရီ – 56 km/h(34.8 mph)
  ၁၅ဝဝ နာရီ – 55 km/h(34.17mph)
  ၁၈ဝဝ နာရီ – 50 km/h(31.07mph)
  ၂၁ဝဝ နာရီ – 49 km/h(30.45mph)
  ၂၄ဝဝ နာရီ – 48 km/h(29.82mph)

  စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ –
  ဝ၃ဝဝ နာရီ – 43 km/h(26.71mph)
  ဝ၆ဝဝ နာရီ – 36 km/h(22.36mph)
  ဝ၉ဝဝ နာရီ – 32 km/h(19.88mph)
  ၁၂ဝဝ နာရီ – 30 km/h(18.64mph)
  ၁၅ဝဝ နာရီ – 29 km/h(18.01mph)
  ၁၈ဝဝ နာရီ – 27 km/h(16.77mph)

You must be logged in to post a comment.