ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႕(စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း လမ္းေၾကာင္း ေတာင္ဘက္သို႕ ၄၅ မိုင္ခန္႕ က်လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ပံု-၁)

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI သည္ တရုတ္ျပည္မ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္(အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေန) ေလာက္ အားေကာင္းေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္အဆင့္ျဖင့္သာ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္ ကမ္းေျခအား လည္းေကာင္း၊ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕အားဆက္လက္ ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား Hanoi ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ Hai Phong ၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္၍လည္းေကာင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ထို႕ေနာက္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI သည္ ကုန္းတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ လာအိုႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားႏွင့္ တရုတ္ျပည္-ယူနန္ျပည္နယ္တို႕မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရႈိးၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၈ဝ ခန္႕အထိ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ျဖင့္  ေရာက္ရွိမည့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ပံုေဖၚခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ညပိုင္းမွ စတင္၍ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္းအထိ အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ ေပမွ ၁၅ ေပခန္႕အထိ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ ရက္ ေက်ာ္မွ လွဳိင္း/ေလ ျပင္းထန္မႈ ျပန္လည္ ေလ်ာ့က်လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္း ပံုေဖၚခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ ကမ္းနီးကမ္းေဝး ေရလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။(ပံု-၃)

ပင္လယ္ျပင္ လွဳိင္း အေျခအေန ထပ္မံေလ့လာႏိုင္ရန္ Link

 ပံု-၁ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည့္ လမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္း
 15SEP0930MST-wide
 ပံု-၂ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကုန္းတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိသည့္ အေျခအေန
 18SEP0630MST-close
ပံု-၃ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္း ပင္လယ္ျပင္လွဳိင္းအေျခအေနျပပံု – ထပ္မံ ေလ့လာရန္ Click
18SEP-1200Z

1 comment to ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

  • တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W) ဗီယက္နမ္ ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္အၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနျပ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသအခ်ဳိ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္ေဒသအခ်ဳိ႕ အထိမိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသိေပး တင္ျပပါသည္။

You must be logged in to post a comment.