ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ 15W

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 15W(FIFTEEN)သည္ ယေန႕ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ အားေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိကာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္၍)ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။(ပံု-၁)

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(ေဟာင္ေကာင္/မကာအို)သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသဌာနမ်ားမွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။(ပံု-၂)

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း တရုတ္ျပည္မ၊ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတို႕သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးပိုလာႏိုင္ဘြယ္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္းေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ အေနာက္ဘက္မွ ေလတိုက္ႏွဳန္းျမင့္တက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိသည္မွအပ က်န္ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြက္ ထူးျခားမည့္ လကၡဏာမရွိေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ႀကိိဳတင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကေစရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 15W FIFTEEN ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ တည္ေနရာ
11 Sep 2014 1200Z
Location: 13.8 136.9
Winds: 25 knots
Central Pressure: 1004 hPa

 ပံု-၁
12SEP0930MST
 ပံု-၂
16SEP-EARTHIMAGE-01

1 comment to ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ 15W

  • ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 15W မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမုန္တိုင္းအမည္ KALMAEGI ဟု အမည္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရသည့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ လာမည့္ နာရီ ၁၂ဝ တြင္ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းသို႕ သက္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

    ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အေျခအေနတြင္ ရရွိသည့္ ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းပံု

    မုန္တိုင္းအဆင့္ေရာက္ရွိၿပီး အေျခအေနတြင္ ရရွိသည့္ ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းပံု

You must be logged in to post a comment.