ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၃

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉းဝဝ နာရီ၌ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ – (ပံု-၁)

တည္ေနရာ – 21.39° N, 88.07° E
ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 285° @ 1 km/h
ဗဟိုဖိအား – 1004 hPa

စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈းဝဝ နာရီတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(at 850hPa)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကုန္းတြင္း(အေနာက္ေျမာက္ဘက္)သို႕ ျပန္လည္ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း ပံုေဖၚခ်က္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ (ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပ္ိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ ၁၂% ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္) –

စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ ၂၁းဝဝ နာရီ
တည္ေနရာ – 22.29° N, 87.33° E (ကုန္းတစ္ဝက္ရေရတစ္ဝက္)
ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 255° @ 1 km/h
ဗဟိုဖိအား – 1003 hPa

စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ ဝ၆းဝဝ နာရီ
တည္ေနရာ – 21.71° N, 89.16° E (ကုန္းတစ္ဝက္/ေရတစ္ဝက္)
ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 155° @ 0 km/h
ဗဟိုဖိအား – 1001 hPa

စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ ၁၅းဝဝ နာရီ
တည္ေနရာ – 21.31° N, 87.89° E (ကုန္းတစ္ဝက္/ေရတစ္ဝက္)
ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 355° @ 1 km/h
ဗဟိုဖိအား – 998 hPa

စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ ၁၈းဝဝ နာရီ
တည္ေနရာ – 21.56° N, 87.43° E (ကုန္းတစ္ဝက္/ေရတစ္ဝက္
ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 285° @ 0 km/h
ဗဟိုဖိအား – 998 hPa

စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္ ၁၅းဝဝ နာရီ
တည္ေနရာ – 20.37° N, 86.94° E (ကုန္းတစ္ဝက္/ေရတစ္ဝက္)
ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 50° @ 1 km/h
ဗဟိုဖိအား – 997 hPa

=======
ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ အေျခအေန
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသို႕ ယေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ INVEST 90W သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းအထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၁)

=======
ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္
စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္၊ ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွ စတင္၍ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္ဟု GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရၿပီး၊ စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္- တနဂၤေႏြေန႕နံနက္ပိုင္း(၆ နာရီမွ ၉ နာရီခန္႕)တြင္ အနည္းငယ္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္သည္ တည္ေနရာ 16.55° N, 97.15° E တြင္ ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း  185°@ 86 km/h (၁၈၅° – ေတာင္ဘက္မွ)မွ တစ္နာရီ ၈၆ ကီလိုမီတာႏွဳန္းအထိ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

ပံု-၁
 002-06SEP-2400MST
 ပံု-၂
 001-07SEP-0900MST

You must be logged in to post a comment.