ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HALONG(11W) – ဖိလစ္ပိုင္အမည္(JOSE)သည္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး၊ ၾကာသပေတးေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္အထိ အားေလ်ာ့သြားၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းတိုင္းအျဖစ္သို႕ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာၿပီးမွ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္း HALONG ၏ လက္ရွိ အရြယ္အစား အခ်င္း ၈၃၅ ကီလိုမီတာ(၅၁၈ မိုင္ခန္႕) ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Typhoon HALONG (JOSE) has moved north-northeast during the past 12 hours as it weakened further while over the northeastern part of the Philippine Sea…expected to move out of the Philippine Area of Responsibility (PAR) Thursday morning.

အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ အာေရဗ်ပင္လယ္တြင္ မုတ္သံုေလအား အလြန္ေကာင္းလွ်က္ရွိၿပီး(100 km/h) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္လည္း မုတ္သံုေလ အားေကာင္းလွ်က္ ရွိေနဆဲ(over 50 km/h) ျဖစ္ပါသည္။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းလြန္တြင္ ေဒသခံ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္မွ လွဳိင္း(ေဒသအေခၚ လွဳိင္းပုန္း(သို႕မဟုတ္ လြန္းပုန္း) ၂ ေပခန္႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႕ ပင္လယ္ျပင္၌ လြန္းပုန္း ျဖစ္ေပၚလွ်င္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုခု ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ထူးထူးျခားျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ကိုေတာ့ မသိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသျဖင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္အတြက္ Marine Weather Forecast(BUOY Weather)ခန္႕မွန္းခ်က္အား ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားပါမည္။

Marine Forecast for 15º N / 96º E
=====================
Wednesday 8/6 ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္
Morning (နံနက္ပိုင္း)

Windy conditions with choppy seas. Small craft advisory. Moderate short period wind waves.
Seas: SW 2.4 to 3.1 meters at 7 seconds. (အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ လွဳိင္းအျမင့္ ၂.၄ မီတာမွ – ၃.၁ မီတာ – ၇ စကၠန္႕လွ်င္ တစ္လံုးႏွဳန္း)
Winds: WSW 18 to 25 knots. (အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ တစ္နာရီ မိုင္ ၂ဝ မွ မိုင္ ၃ဝ ခန္႕)

Afternoon(မြန္းလြဲပိုင္း)
Very windy with large choppy seas. Small craft advisory. Moderate short period wind waves.
Seas: WSW 2.9 to 3.8 meters at 7 seconds. (အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ လွဳိင္းအျမင့္ ၂.၉ မီတာမွ – ၃.၈ မီတာ – ၇ စကၠန္႕လွ်င္ တစ္လံုးႏွဳန္း)
Winds: WSW 20 to 28 knots. (အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ တစ္နာရီ ၂၃ မိုင္ မွ ၃၃ မိုင္ ခန္႕)

Thursday 8/7 ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္
Morning(နံနက္ပိုင္း)
Breezy whitecapping conditions with moderate choppy seas. Moderate short period wind waves.
Seas: WSW 2.7 to 3.5 meters at 8 seconds. (အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ လွဳိင္းအျမင့္ ၂.၇ မီတာမွ – ၃.၅ မီတာ – ၈ စကၠန္႕လွ်င္ တစ္လံုးႏွဳန္း)
Winds: WSW 15 to 20 knots. (အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ တစ္နာရီ ၁၇ မိုင္ မွ ၂၃ မိုင္ ခန္႕)

Afternoon(မြန္းလြဲပိုင္း)
Windy conditions with choppy seas. Small craft advisory. Moderate short period wind waves.
Seas: WSW 2.5 to 3.3 meters at 8 seconds. (အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ လွဳိင္းအျမင့္ ၂.၅ မီတာမွ – ၃.၃ မီတာ – ၈ စကၠန္႕လွ်င္ တစ္လံုးႏွဳန္း)
Winds: W 17 to 22 knots. (အေနာက္ဘက္မွ တစ္နာရီ ၂ဝ မိုင္ မွ ၂၅ မိုင္ ခန္႕)

 တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HALONG ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန +6hr ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း
6AUG-1500MST

You must be logged in to post a comment.