ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ – Earth Application ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဘဂၤလာပင္လယေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ Pressure Altitude 850hPa မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းငယ္သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ INVEST 96W ႏွင့္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း 11W(HALONG)တို႕သည္လည္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္တို႕သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားမည့္ အေျခအေနေတြ႕ရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း HALONG(11W)သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း CAT-1 တိုင္ဖြန္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ INVEST 96 W မွာ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ MEDIUM အဆင့္၌ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။(ပံု-၂)

ဤသို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ေန႕လည္ပိုင္းအထိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္း 14.84° N, 89.67° E တြင္ အေနာက္ဘက္မွ ေလတိုက္ႏွဳန္း 75 km/h အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ အေနာက္ဘက္မွ ေလတိုက္ႏွဳန္း 40 km/h မွ 45 km/h အထိႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္ဘက္မွ 25 km/h အထိ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ပံု-၁
1
ပံု-၂
2

1 comment to ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

  • ၾသဂုတ္လ – ၁ ရက္ – ည ၂၄းဝဝ နာရီ တြင္ ပစိဖိတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ
    INVEST-96W မုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္၌ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္၊ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္၊ ရခိုင္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ျမင့္တက္လာမည့္ အေျခအေနျပ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံု ျဖစ္ပါသည္။

    ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ အေရွ႕ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ၂ လံုးအရွိန္ျဖင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ မုတ္သံုေလစီးေၾကာင္း အားအလြန္ေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။ ပံုတြင္ ထားဝယ္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္၌ 850hPa – ေလတိုက္ႏွဳန္း 73 km/h အထိ ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

You must be logged in to post a comment.