တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအား တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၃ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ TYPHOON RAMASSUN(09W) (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ – GLENDA)သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕မွ ကပ္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္(အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသအား ကုန္းေျမေပၚမွ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕ ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အား ျဖတ္သန္းကာ ဒုတိယေျမာက္ landfall အျဖစ္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး landfall အျဖစ္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၉ဝ ခန္႕အကြာ တံုကင္ပင္လယ္ ကမ္းေျခကို ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း ပံုေဖၚခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

မုန္တိုင္းသည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အား ျဖတ္သန္းစဥ္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ျပန္လည္အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ – ဟိုင္နန္ကၽြန္းအေရွ႕ေျမာက္ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၈ဝ ခန္႕တြင္ အင္အား အေကာင္းဆံုးအေျခအေန(ဗဟိုေလတိုက္ႏွုန္း 110 knots(126.58 mph) သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကုန္းတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့ကာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္)ႏွင့္ ျမန္မာ(ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း)နယ္စပ္အနီး- က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝ ခန္႕အထိ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ စတင္ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိန္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ ေန႕လည္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလစီးေၾကာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား(ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္၊ မြန္-တနသၤာရီေဒသတစ္ခုလံုး)တြင္ အားအလြန္ေကာင္းလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၂)

ပံု-၁
16JUL-0630
 ပံု-၂ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ – 52 km/h from 260˚ at 16.53˚ N 95.34˚ E
 19JUL-1200UTC

You must be logged in to post a comment.