ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 96B စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၂၂ဝ ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 96B ျဖစ္ပၚလွ်က္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁ဝ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ INVEST 96B သည္ 850 hPa(ေပ ၄၅ဝဝ ခန္႕)တြင္ ဗဟိုဖိအား 1002 hPa ရွိေနၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး၌ ကုန္းတြင္းသို႕ ေရြ႕လ်ားၿပီး အားေပ်ာ့သြားမည္ဟု GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနမရွိပါ။

INVEST 96B ၏ ညာဘက္ရွိ စစ္ေတြ ဖရံုကာ ကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ 850 hPa ၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၃၃ ကီလိုမီတာႏွဳန္း(33 km/h) ရွိၿပီး၊ သံတြဲကမ္းေျခအနီးတြင္ 45 km/h ရွိေၾကာင္း၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ကမ္းလြန္ ေဒသတြင္ ဖိအား 1008 hPa ႏွင့္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 42 km/h ရွိေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္ ပံုေဖၚမႈတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 96B
26 Jun 2014 0000Z
Location: 19.7 90.8
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

26JUN-00Z1

You must be logged in to post a comment.