ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92B သည္ ဗဟိုဖိအား 1002 hPa အထိ က်ဆင္းလာၿပီး၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္းမွာလည္း 20 knots အထိ တက္လာေၾကာင္း(ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း)၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမလ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 92B သည္ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၆ဝခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၂ဝ ခန္႕အကြာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ (ပံု-၁)

INVEST 92B သည္ လာမည့္ ေမလ ၂ဝ ရက္ ၁၈း၃ဝ နာရီမွ လာမည့္ ၁၈ နာရီႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၃ဝ မွ မိုင္ ၁၅ဝ ခန္႕အကြာအထိ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၂)

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92B
20 May 2014 1200Z
Location: 15.0 91.1
Winds: 20 knots
Central Pressure: 1002 hPa

JTWC မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ INVEST 92B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာလွ်က္ရွိၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၃)

မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ျဖင့္ ယခုခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလာလွ်င္ျဖစ္ေစ မုန္တိုင္းညာဘက္ျခမ္းရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕၌ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ၍ ႀကိဳတင္ျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

WARM SEA SURFACE TEMPERATURES IN THE AREA ARE CONDUCIVE FOR FURTHER DEVELOPMENT.
UPPER-LEVEL ANALYSIS INDICATES THE DISTURBANCE IS LOCATED IN A MARGINALLY FAVORABLE ENVIRONMENT WITH MODERATE VERTICAL WIND SHEAR AND LIMITED OUTFLOW.
MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 20 TO 25 KNOTS.
MINIMUM SEA LEVEL PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1004 MB.

DUE TO IMPROVED CONVECTION AND ORGANIZATION, THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS IS UPGRADED TO MEDIUM.

 ပံု-၁
20MAY-1830MST_1000
 ပံု-၂
 21MAY-0630MST-18TAU
ပံု-၃
 abiosair_M

You must be logged in to post a comment.