အားေကာင္းေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ INVEST 92B

ေမလ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92B သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃၂၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕ရွိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ (ပံု-၁)

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ လာမည့္ ၃၉ နာရီ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ေမလ ၂၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ INVEST 92B သည္ အားေကာင္းေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ (အနည္းဆံုး) ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ကမ္းေျခအနီးအထိ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

လိုအပ္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

ပံု-၁
20MAY-0630MST_900
 ပံု-၂
 21MAY-2130MST-39TAU_900

1 comment to အားေကာင္းေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ INVEST 92B

 • ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း INVEST 92B – အနည္းငယ္အားေကာင္းလာၿပီး(ဗဟိုဖိအား 1006 hPa သို႕ က်ဆင္းလာ) ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ ရွိပါသည္။ ယေန႕ ေမလ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ဘက္စူးစူး မိုင္ ၁၅ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃ဝ၄ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၈ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အနည္းငယ္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ပါသည္။

  ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92B
  20 May 2014 0600Z
  Location: 14.1 91.1
  Winds: 15 knots
  Central Pressure: 1006 hPa

You must be logged in to post a comment.