ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ – ၂

ေမလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ထပ္မံ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္း data မ်ားအရ ေမလ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီ(ေမလ ၂ဝ ရက္ ဝဝး၃ဝ နာရီ) ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၅ဝ ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု စတင္၍ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ေမလ ၂ဝ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခု အဆင့္သို႕ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီးေနာက္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသအေနာက္ေတာင္ပိုင္းအား ဘိုကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း စတင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနအား ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္းသည့္အတိုင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္အသိေပးတင္ျပလိုပါသည္။ (ပံု-၁၊ ပံု-၂၊ ပံု-၃)တို႕တြင္ၾကည့္ပါရန္။

မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း ညာဘက္ျခမ္း၌ က်ေရာက္သည့္ ဧရာဝတီတိုင္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလျပင္းတိုက္တ္မႈ 40 knots(တစ္နာရီ ၄၆ မိုင္ႏွဳန္း) အထိ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းခ်က္၌ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

ပံု-၁
 01
 ပံု-၂
 02
 ပံု-၃
 03

1 comment to ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ – ၂

  • GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ေမလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီအခ်ိန္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ ကမ္းေျခသို႕ မုန္တိုင္း ခ်ဥ္းကပ္စဥ္ အင္အား အေကာင္းဆံုး အေျခအေန(ေလတိုက္ႏွဳန္း 50 knots)သို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဤအခ်ိန္မတိုင္မီမွာပင္ မုန္တိုင္း ညာဘက္ျခမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခေဒသမ်ား(ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ)ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတို႕တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ား (28 to 35 knots အထိ)ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

You must be logged in to post a comment.