ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚနိုင္

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္၏ ေမလ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ႏွင့္ ၾသရိသကမ္းေျခအနီးတြင္ ေမလ ၁၁ ရက္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ျဖင့္ ညေနပိုင္း) မွ စတင္၍ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကမ္းရိုးတန္းအတိုင္း အေရွ႕ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္မွ အားေကာင္းေသာအပူပိုင္းမုန္တိုင္းတစ္လံုး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနအားခန္႕မွန္းထားရာတြင္ ေရတစ္ဝက္/ကုန္းတစ္ဝက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေနအထားေၾကာင့္ အားအလြန္ေကာင္းမည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း ေမလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေနပိုင္းတြင္ အားအေကာင္းဆံုး အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္စဥ္ မုန္တိုင္း ညာဘက္ျခမ္း၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းစြန္း(စစ္ေတြမွ ဘူးသီးေတာင္/ေမာင္ေတာေဒသအထိ)သို႕ မုန္တိုင္းအင္အား သက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ယခုတင္ျပျခင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ခန္႕မွန္း ေမာ္ဒယ္(GFS)မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေန႕စဥ္ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပံုေဖၚခန္႕မွန္းခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း” စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည့္ လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနတို႕အား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္(WUND image)မွ ရရွိေသာ  “ေမလ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီမွ ေမလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၃ဝ နာရီအထိ ကာလအတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း စတင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခမွ မုန္တိုင္းငယ္ အဆင့္သို႕ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမည့္ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံုမ်ား” ကို ေအာက္ပံုမ်ားတြင္ တင္ျပထားပါသည္။

11MAY-0600Z
11MAY-1800Z
 12MAY-0000Z
 12MAY-0900Z

1 comment to ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚနိုင္

  • အထက္ပါ post အရ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေမလ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသအခ်ဳိ႕(ပံု)တြင္ ေတာင္ဘက္မွ ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ႀကိဳတင္ အသိေပးတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

You must be logged in to post a comment.