အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသတင္း VS ႀကိဳတင္အသိေပးသတင္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ/ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈႀကီးမားေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုအဆင့္သို႕သို႕ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ယေန႕ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရလွ်က္ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ားက ထင္ဟပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသတင္း(မီဒီယာက႑)
လတ္တေလာဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသအား တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၃၅ မိုင္ႏွဳန္း(တစ္နာရီ ၃၈ဝ ကီလိုမီတာႏွဳန္း)အထိအားျပင္းေသာေလျပင္းမ်ားအျပင္ ၅၄ ေပ အျမင့္ရွိသည့္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းမ်ား(ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ၁၅ ေပမွ ေပ ၂ဝ ခန္႕အထိ ေလ်ာ့က်)ေၾကာင့္ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္အၿပီး ဆူနာမီေရလွုိင္းမ်ား ဝင္ေရာက္သည့္ပမာအလား ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Talcoban ၿမိဳ႕အား ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ကို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေတြ႕ရ၊ ျမင္ရ၊ သိရွိရပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူ႕အသက္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသေၾကပ်က္စီးရသည့္အျပင္ အေဆာက္အဦ ၉ဝ% ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒဏ္မွ ခိုလွဳံရာ အေဆာက္အဦမ်ား(Storm Shelter)မ်ားပင္ ပ်က္စီးခဲ့ကာ အေဆာက္အဦမ်ား၏ ဒုတိယအထပ္သို႕တိုင္ေအာင္ ေရလွဳိင္းမ်ား စီးဝင္ရိုက္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻ႕သတင္းဌာနႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ CNN မွ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားခဲ့ပါသည္။ Video footage မ်ားရရွိေအာင္ မုန္တိုင္း ေလျပင္းမ်ားအနည္းငယ္စဲသည္ႏွင့္ အပ်က္အစီးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ေရမ်ားဖံုးလႊမ္းေနဆဲ လမ္းမ်ားေပၚသို႕ ထြက္၍ရိုက္ယူတင္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းတို႕၏ အားစိုက္ႀကိဳးပန္းမႈေၾကာင့္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ရုပ္သံပရိသတ္မ်ားက မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနသည့္ အေျခအေနအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီၾကည့္ရႈခြင့္ ရခဲ့ၾကပါသည္။

ဤသည္မွာ မီဒီယာက႑မွ “အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ” အပင္ပန္းခံႀကိဳးစားတင္ဆက္လိုက္သည့္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာအလုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ သတင္းမ်ားကို ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း တတ္ႏိုင္သမွ် အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ဆက္ရသည့္အလုပ္မွာ မီဒီယာတို႕ႀကိဳးစားရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ယေန႕ကမာၻ႕သတင္းဌာနမ်ားမွအၿပိဳင္အဆိုင္တင္ျပရန္ ႀကိဳးပန္းၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

“ေနာက္က်သြားသည့္ သတင္းျဖစ္ေလ သတင္း၏တန္ဘိုးေလ်ာ့က်သြားေလျဖစ္သည္” ဟု က်ေနာ့္ဘဝတြင္ မွတ္သားဖူးသည့္ စကားတစ္ခြန္းရွိပါသည္။

P1060932
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပညီ သတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေရဖံုးလႊမ္းေနဆဲလမ္းေပၚထြက္၍ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးေနသည့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ..

ႀကိဳတင္အသိေပးသတင္း(ပညာရွင္က႑)
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဟူေသာစကားလံုးသည္ မီဒီယာတို႕အတြက္သာ မွန္ကန္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု အႏၱရာယ္အေပါင္းမွ လြတ္ကင္းေစရန္ အသိေပးတင္ဆက္ေနရသည့္ ခန္႕မွန္းေၾကျငာသူတို႕အတြက္မူ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီဟု ဆိုလွ်င္ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထက္ေစာေသာ ႀကိဳတင္သတင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာေပးႏိုင္မည့္ မွန္ကန္ေသာႀကိဳတင္အသိေပးသတင္းကို မိုးေလဝသခန္႕မွန္းသူမ်ား(အားလံုး)က ထုတ္ျပန္ေပးရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ႀကိဳတင္အသိေပးသတင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ Follow up လုပ္ေပးရန္ ႀကိးစားေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႕၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္အၿပီး လူ႕အသက္ေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေသေၾကဆံုးရံႈးခဲ့ရၿ႔ပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာၾကၿပီး၊ ပိုမိုေလ့လာလိုက္စားလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း၊ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္းတို႕ကို မွန္ကန္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျခခံ၍ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ ေဒသမွ လူအေပါင္း နားလည္သိျမင္လြယ္ေသာ တင္ျပမႈမ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္တင္ျပေပးသြားရန္လိုအပ္ပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN(31W) ကမ္းေျခသို႕ ပထမဦးဆံုး ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ျခင္းမျပဳမီ ၁၈ နာရီ အခ်ိန္ရခဲ့ေၾကာင္း လူေပါင္းမ်ားစြာကို မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦမ်ားသို႕ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္မီ ေရႊေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ အလြန္အားျပင္းေသာမုန္တိုင္းႀကီး၏ တိုက္ခတ္မႈေၾကာာင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦမ်ားပင္ ခံႏိုင္ရည္မရွိ၊ ပ်က္စီးသြားၾကရသျဖင့္ ပ်က္စီးေသဆံုးမႈ ယခုေလာက္မ်ားျပားလာရေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။ သဘာဝကပ္ေဘးသင့္သည့္ အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိသြားေသာ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို “အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ” ေဆာင္ရြက္ရန္ “ႀကိဳတင္အသိေပး” ႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ အားလံုးကို ရာႏွဳန္းျပည့္ေဘးလြတ္ရာသို႕ ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ “ႀကိဳတင္အသိေပး”ႏိုင္ျခင္းသာမရွိလွ်င္ … ပိုမိုဆိုးရြားေသာ လူ႕အသက္မ်ားဆံုးရံႈးျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရဘြယ္သာရွိပါသည္။

MMWeather သည္ မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ားမဟုတ္ေသာ/ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Non-profit ဝါသနာရွင္ တစ္စုသာျဖစ္ၿပီး နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထက္ ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း၊ အသိေပးျခင္းတို႕ကို မိမိကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြအားစိုက္ထုတ္၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ လာမည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ ကာလမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပးတင္ျပမႈမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ MMWeather ကဲ့သို႕ေသာ ဝါသနာတူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိလွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္းတင္ျပရင္း အဆံုးသတ္ပါဦးမည္။

1 comment to အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသတင္း VS ႀကိဳတင္အသိေပးသတင္း

You must be logged in to post a comment.