ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း PHAILIN(02B)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေက်ာ္ျဖတ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း previous post တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္တိုက္ခတ္လာခဲ့ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI(24W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္း(ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖၚျပပါေဒသအတြင္း မိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

12OCT-PHAILIN-landfall-NARI-in-SCSea

1 comment to ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

 • ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီ ..
  ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံကမ္းေျခ(အေနာက္ဘက္သို႕) ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 24W အတြက္ JTWC မွ ထုတ္ျပန္သည့္ warning-16 တြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း၏ အရြယ္အစားမွာ အခ်င္းမိုင္ ၂၄ဝ ခန္႕အထိ ရွိလာေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟို ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၃၂ ေပ အထိ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ အရြယ္အစားႏွင့္ အင္အား အသင့္အတင့္ရွိလာသည္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းတစ္ခု အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေဖၚျပထားပါသည္။
  12/12Z (TYPHOON 24W (NARI) WARNING NR 016- 085 knots)
  TYPHOON 24W (NARI) WARNING #16
  WTPN32 PGTW 121500
  121200Z POSIT: NEAR 15.2N 116.9E
  MOVING 265 DEGREES TRUE AT 11 KNOTS
  MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 32 FEET
  12/12Z, WINDS 085 KTS, GUSTS TO 105 KTS
  13/00Z, WINDS 090 KTS, GUSTS TO 110 KTS
  13/12Z, WINDS 095 KTS, GUSTS TO 115 KTS
  14/00Z, WINDS 090 KTS, GUSTS TO 110 KTS
  14/12Z, WINDS 075 KTS, GUSTS TO 090 KTS
  15/12Z, WINDS 045 KTS, GUSTS TO 055 KTS
  16/12Z, WINDS 020 KTS, GUSTS TO 030 KTS

You must be logged in to post a comment.