အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC မွ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ Warning-01 အရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B ျဖစ္လာပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B သည္ အေနက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ပံု-၁)

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း(TS)အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ 02B သည္ အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၈ဝ ခန္႕သို႕ လည္းေကာင္း၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၄ဝ ခန္႕သို႕လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း ဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း ၄၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္မွ ၅၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီ မိုင္ ၅ဝ မွ ၆၃ မိုင္ခန္႕)ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္း ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၅ မီတာမွ ၆.၅ မီတာအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတို႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ား၌ ေလတိုက္မည့္ အေျခအေနခန္႕မွန္းခ်က္ပံုအား (ပံု-၂)(ပံု-၃) တို႕ျဖင့္တင္ျပထားပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B သည္ လတ္တေလာ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ညပိုင္းတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ႏွင့္ အန္ဒရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ နယ္စပ္အနီးမွ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္(မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 85 knots – တစ္နာရီ ၉၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕)ျဖင့္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

(ပံု-၁)
 09OCT-warning-01
 (ပံု-၂) ေအာက္တိုဘာ – ၉ ရက္ ၁၈း၃ဝ နာရီ
 09OCT-1830MST-090000GFS
  (ပံု-၃) ေအာက္တိုဘာ – ၁ဝ ရက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ
 10OCT-0630MST-090000GFS

You must be logged in to post a comment.