ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (Heading 290 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား Subashgram ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္မွ ကပ္၍ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B ၏ ေနာက္ဆံုးရတည္ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၃ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၄၅ မိုင္ မွ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕အထိ ရွိၿပီး၊ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ ေပ ရွိေၾကာင္း JTWC warning-02 တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ လက္ရွိ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၁၂၅ မိုင္ရွိၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းသို႕ ၾသရိသျပည္နယ္ႏွင့္ အန္ဒရာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္ နယ္စပ္အနီးမွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္သည့္အခါ အခ်င္းမိုင္ ၂၂ဝ အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

မုန္တိုင္းသည္ ယေန႕ည ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၉ နာရီေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေရျပင္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္အားေကာင္းလာႏိုင္ကာ၊ မုနတိုင္းဗဟိုခ်က္သည္ ေမာ္တင္စြန္းမွ မိုင္ ၂ဝဝ ခန္႕သာ ေဝးသျဖင့္ မုန္တိုင္း အျပင္ပိုင္းသည္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသို႕ အဖ်ားခတ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။(ပံု-၂)

09/06Z (TROPICAL CYCLONE 02B (TWO) WARNING NR 002- 040 knots)
TROPICAL CYCLONE 02B (TWO) WARNING #2
WTIO31 PGTW 090900
090600Z POSIT: NEAR 13.4N 92.8E
MOVING 290 DEGREES TRUE AT 06 KNOTS
(ေရြ႕လ်ားမႈ – အေနာက္ေျမာက္ဘက္ သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕)
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 12 FEET
(မုန္တိုင္းဗဟိုမွ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ ေပ)
09/06Z, WINDS 040 KTS, GUSTS TO 050 KTS
09/18Z, WINDS 045 KTS, GUSTS TO 055 KTS
10/06Z, WINDS 055 KTS, GUSTS TO 070 KTS
10/18Z, WINDS 065 KTS, GUSTS TO 080 KTS
11/06Z, WINDS 075 KTS, GUSTS TO 090 KTS
12/06Z, WINDS 080 KTS, GUSTS TO 100 KTS

13/06Z, WINDS 055 KTS, GUSTS TO 070 KTS
14/06Z, WINDS 025 KTS, GUSTS TO 035 KTS

ပံု-၁
 09OCT-warning-02
ပံု-၂
 09OCT-1530MST-091200GFS

You must be logged in to post a comment.