ႏွဳတ္ဆက္ရေတာ့မည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မုန္တိုင္းရာသီ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၏ မိုးရာသီ၊ မုတ္သံုရာသီႏွင့္ မုန္တိုင္းရာသီတို႕ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္။ သဘာဝတရားႀကီးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႕ မတူညီသည့္ အရသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္္ဆဲ၊ ေပးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ု္ပ္တို႕ လူသားမ်ားကလည္း အလူးအလဲ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္၏။ မိုးေလဝသပညာရပ္သည္ အလြန္နက္နဲၿပီး ခန္႕မွန္းရခက္ခဲသည့္ သဘာဝတရားကို ေလ့လာသည့္ ပညာရပ္ျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ တိက်မွန္ကန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးမွာလည္း ခက္ခဲေၾကာင္း မိုးေလဝသပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ခန္႕မွန္းခ်က္၊ စာအေရးအသား၊ ေယါဟာရအသံုးအႏွဳံးမွ စ၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအထိ ေလ့လာသင္ယူ၍ မကုန္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဝန္ခံရေပမည္။

အထက္အညာေဒသက မိုးကိုေမွ်ာ္ေနစဥ္ မိုးက မလာ၊ လာေတာ့လည္း အလံုးအရင္းႏွင့္လာ၏။ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး လာ၏။ အေႂကြးေမွ်ာ္ေနသူကို လာဆပ္သည့္ပမာ “သည္ေလာက္ေတာင္ ရွိလွတာ ေရာ့ – အင့္” ဟု ေဆာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီး ရြာခ်သျဖင့္ အႏွီတိုင္းသူျပည္သားတို႕လုပ္ကိုင္ဆဲ၊ ေအာင္ျမင္လုနီးပါး အေျခအေနေရာက္လုလု စိုက္ခင္းမ်ား ေရေအာက္သို႕ ငုပ္လွ်ဳိးကုန္ၾကေလသည္။ မတ္ေစာက္သည့္ ေတာေတာင္မ်ားေပၚ က်ေရာက္သည့္ မိုးစက္တို႕ကလည္း အားက်မခံ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ဒလေဟာ စီးဆင္းလာရင္း ေရွ႕မွ ကာဆီးသမွ် လမ္း၊ တံတားမွန္သမွ်ကို သံုးမရေတာ့သည္အထိ အပိုင္းပိုင္းက်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးေစ၏၊

သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္တို႕သည္ လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႕ကို မမႈ၊ ရသေရြ႕စီမံၿပီး ႏိုင္သေလာက္ ေတာင့္ခံကာ အားရွိသမွ်ျဖင့္ ကာကြယ္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မုန္တိုင္းဟူ၍ မည္မည္ရရ “မဟာစန္” တစ္ခုသာ အနီးကပ္ၿခိမ္းေျခာက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ အမည္နာမမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ၾက၍ မည္မွ်ႀကီးမားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႕အား သယ္ေဆာင္လာၾကဦးမည္ကို မသိႏိုင္ေသး၊ သို႕ေသာ္ စိုးရိမ္ေနစရာလည္းမလို၊ လိုအပ္လွ်င္ ေရွာင္ၾကမည္၊ လိုအပ္လွ်င္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကမည္၊ လိုအပ္လွ်င္ ပူးေပါင္းကူညီကယ္ဆယ္ၾကမည္၊ လိုအပ္လွ်င္ ဝိုင္းဝန္းေထာက္ပံ႕ လွဴဒါန္းၾကဦးမည္သာ။  ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္စီမံႏိုင္ရန္အတြက္ ယေန႕ေခတ္နည္းပညာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်၍ ရဲရဲဝံ႕ဝံ႕ ရင္ဆိုင္ၾကပါစို႕ ဟု တိုက္တြန္းအားေပးလိုက္ရပါေၾကာင္း။

မွတ္ခ်က္၊
ဤေဆာင္းပါးတြင္ မိမိရိုက္ကူးျဖစ္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသည့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား တင္ျပေပးျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ကူညီလိုသူမ်ား ကူညီေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ပံုမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာ မုန္တိုင္းရာသီ မွတ္တမ္းေဆာင္းပါးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ျဖစ္ပါသည္။
EMail ျဖင့္ ေပးပို႕ရန္ – uwinnaing@mmweather.com

You must be logged in to post a comment.