အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP သည္ အဆင့္-၁ (CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြားၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္းသည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား Quang Binh ျပည္နယ္ Dong Hoi ၿမိဳ႕ အနီးမွ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈ဝ ေက်ာ္ခန္႕သာ ေဝးကြာေတာ့ေၾကာင္း၊ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၃ဝ မိုင္ခန္႕ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၅ ေပ ရွိၿပီး၊ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၈၅ မိုင္မွ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ warning-14 ၌ ေဖၚျပထားပါသည္။(ပံု-၁ – JTWC-Track and position forecast)(ပံု-၂ – TSR – 24hrs Tropical Storm Wind Probabilities)

30/00Z (TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING NR 014- 075 knots)
TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING #14
WTPN32 PGTW 300300
300000Z POSIT: NEAR 17.2N 108.5E
MOVING 280 DEGREES TRUE AT 15 KNOTS
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 25 FEET
30/00Z, WINDS 075 KTS, GUSTS TO 090 KTS
30/12Z, WINDS 065 KTS, GUSTS TO 080 KTS
01/00Z, WINDS 045 KTS, GUSTS TO 055 KTS
01/12Z, WINDS 020 KTS, GUSTS TO 030 KTS

မုန္တိုင္း WUTIP သည္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အေနာက္ဘက္သို႕ ကုန္းတြင္းတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္ လာအိုႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတို႕အား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း Udon Thani ျပည္နယ္ – လာအိုႏိုင္ငံ ဗီယန္ရွင္းၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္၃ဝ ခန္႕တြင္ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း(TS) အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိ အားေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေနာက္ဘက္သို႕ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ – ျမဝတီၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၁ဝ မိုင္ခန္႕အကြာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ Phrae ႏွင့္ Sukhothai ခရိုင္ နယ္စပ္အနီး၌ ေလဖိအားနည္ရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးမွ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁ – JTWC-Track and position forecast)(ပံု-၂ – TSR – 24hrs Tropical Storm Wind Probabilities)

JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္အရ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္ သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႕အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ညပိုင္းႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕တို႕တြင္ အထက္ပါေဒသမ်ား၌ မိုးသည္းထန္ၿပီးး ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရ၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္ အသိေပးတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(ပံု-၁ – JTWC-Track and position forecast)(ပံု-၂ – TSR – 24hrs Tropical Storm Wind Probabilities)
SEP30-warning-14-TRACK
(ပံု-၂ – TSR – 24hrs Tropical Storm Wind Probabilities)
201320W_warning-14

1 comment to အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

  • စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္း(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅ နာရီခန္႕)တြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP(20W)

You must be logged in to post a comment.