မုန္တိုင္း WUTIP ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာမည္

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္(စေနေန႕) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ အဆင့္-၁(CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 65 knots(တစ္နာရီ ၇၅ မိုင္)အထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရြ႕လ်ားႏွဳန္း က်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္(တနလၤာေန႕) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

28/12Z (TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING NR 008- 065 knots)
TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING #8
WTPN32 PGTW 281500
281200Z POSIT: NEAR 16.8N 113.9E
MOVING 300 DEGREES TRUE AT 02 KNOTS
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 24 FEET
28/12Z, WINDS 065 KTS, GUSTS TO 080 KTS
29/00Z, WINDS 070 KTS, GUSTS TO 085 KTS
29/12Z, WINDS 080 KTS, GUSTS TO 100 KTS
30/00Z, WINDS 085 KTS, GUSTS TO 105 KTS *တစ္နာရီ ၉၈ မိုင္မွ မိုင္ ၁၂ဝ
30/12Z, WINDS 065 KTS, GUSTS TO 080 KTS
01/12Z, WINDS 020 KTS, GUSTS TO 030 KTS

မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္မွာလည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရာက္သြားသျဖင့္ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၂၅ မိုင္ခန္႕၊ Houng Tra ျပည္နယ္ HUE ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈ဝ ခန္႕အကြာ ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္း ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 278 degrees)ျဖင့္ ထိုင္း-လာအိုနယ္စပ္ လာအိုႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယန္ရွင္း ၿမိဳ႕ အနီးမွ CAT-1 အဆင့္ျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္သန္းကာ ျမဝတီၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၂၃၅ မိုင္ခန္႕သို႕ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(20 knots)အဆင့္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းတို႕သို႕ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား၌ ေတြ႕ရသျဖင့္ မိုးမ်ား ေရႀကီးႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္အား သတိထား၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ၾကေစရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

28SEP-warning-08-TRACK

You must be logged in to post a comment.