နာမည္ရ မုန္တိုင္း WUTIP – 20W စက္တင္ဘာလကုန္ရက္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ဝင္မည္

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 20W အား – စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ JTWC warning #04 တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ “WUTIP”(မကာအို အမည္ “လိပ္ျပာ” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္)အျဖစ္ အမည္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း 20W WUTIP
27 Sep 2013 1200Z
Location: 17.0 115.3
Winds: 35 knots
Central Pressure: 996 hPa

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၇၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၄၁ဝ မိုင္ခန္႕၊ တရုတ္ျပည္မ-ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၃၇၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္(Heading 274.38 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၁၂ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။

မုန္တိုင္း WUPTIP သည္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံကမ္းေျခအား၊ Quang Tri ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၁၈ မိုင္ခန္႕မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 65 knots(တစ္နာရီ ၇၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕)ျဖင့္ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၅၅၅(၃၄၅ မိုင္ခန္႕)ရွိေနၿပီး၊ ဗဟိုတြင္ မုန္တိုင္း ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၁၁ ေပ၊ မိုးရြာသြန္းႏွဳန္း ၂၅ဝ မီလီမီတာႏွင့္ အထက္(၉.၈၅ လက္မခန္႕)ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။(ပံု-၁)

TSR မွ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ မုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားအထိ ေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့နည္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၂)

မုန္တိုင္းသည္ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႕ညပိုင္းတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

The following is the summary of the 2-day forecast outlook and an extended 3-day forecast on this system:
SATURDAY AFTERNOON: Intensifies further as a TS as it moves across the central part of the South China Sea…about 700 km west-northwest of Dagupan City, Pangasinan [5PM SEP 28: 16.9N 114.2E @ 85kph].
SUNDAY AFTERNOON: Intensifies into a Typhoon (Category 1) as it turns slightly west-southwest then back to west slowly across the South China Sea…about 475 km east-northeast of Da Nang, Vietnam [5PM SEP 29: 16.8N 112.6E @ 120kph].

(ပံု-၁) ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပံုေဖၚထားေသာ မုန္တိုင္း WUTIP ၏ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ ခန္႕မွန္းပံု ျဖစ္ပါသည္။
27SEP-1200Z-TRACK
 (ပံု-၂) TSR မွ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု(ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီ)
 201320W_6F

You must be logged in to post a comment.