စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းလြန္ကာလ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တရုတ္(ထိုင္ဝမ္)တို႕ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ေဟာင္ေကာင္/မကာအိုကို စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည့္ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံုအား ေအာက္တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ (ပံု-၁)

မုန္တိုင္းေဟာင္ေကာင္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံတို႕ အေပၚတြင္ မိုးေလ်ာ့နည္းသြားမည့္အေျခအေန ယာယီျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ည ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဗီယက္နန္၊ လာအိုႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း(တနသၤာရီတိုင္း)ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ မိုးႀကီးမည့္ အေျခအေနမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္၏ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္ပ်က္ျပယ္သြားေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ မုတ္သုန္ေလအား ျပန္လည္ေကာင္းလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ MODEL FORECAST UPDATE ရလွ်င္ ထပ္မံ တင္ျပေပးပါမည္။

 ပံု-၁
 20SEP-0300-SUPER-TYPHOON-USAGI
 ပံု-၂
  SEP23- 0330MST

You must be logged in to post a comment.