စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ – ဝ၃၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္

စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၃း၃ဝ နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအခ်ဳိ႕၌ ၇၂ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခ ခန္႕မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း
20SEP-0330MST-TRMM-MDY-CHIN-RAK-MAGWAY-L-SAGAING
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း – ၁
 20SEP-0330MST-TRMM-L-RAK-IRR-YGN-SHAN-MON-KAYIN
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း – ၂
   20SEP-0330MST-TRMM-TANNINSARIM

You must be logged in to post a comment.