ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း USAGI-17W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 17W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ USAGI ဟု ေပးထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း USAGI(17W)သည္ အေနာက္- အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တရုတ္(ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း)ေတာင္ဘက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖတ္သန္းကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္း USAGI သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုး အေျခအေန(အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း – CAT2 – မုန္တိုင္းဗဟို ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ 90 knots – 103.5 mph)သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ မုန္တိုင္း USAGI သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၇၄ဝ ခန္႕တြင္ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္း – 17W USAGI
17 Sep 2013 0000Z
Location: 17.5 131.7
Winds: 30 knots
Central Pressure: 1000 hPa

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္လည္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိကာ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ INVEST 90W သည္လည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခအဆင့္ MEDIUM ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 16.3N 113.2E, IS NOW LOCATED NEAR 15.3N 112.5E, APPROXIMATELY 290 NM EAST-SOUTHEAST OF HUE, VIETNAM. ANIMATED ENHANCED INFRARED SATELLITE IMAGERY (EIR) DEPICTS A FULLY-EXPOSED, BROAD LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) WITH PERSISTENT DEEP CONVECTION OVER THE WEST QUADRANT OF THE LLCC. A 161541Z OSCAT IMAGE SHOWS AN ELONGATED BUT DEFINED CIRCULATION WITH 15 TO 20 KNOT WINDS OVER THE SOUTH QUADRANT AND ALSO DISPLACED WELL NORTH OF THE CENTER. UPPER LEVEL ANALYSIS INDICATES THAT THE LLCC IS LOCATED IN A MARGINAL ENVIRONMENT, JUST SOUTH OF THE UPPER-LEVEL RIDGE AXIS, WITH DIFFLUENT EASTERLY FLOW AND WEAK TO MODERATE VERTICAL WIND SHEAR. MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 15 TO 20 KNOTS. MINIMUM SEA LEVEL PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1004 MB. THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS REMAINS MEDIUM.

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တို႕ရွိ မုန္တိုင္းမ်ား အရွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ မုတ္သုန္ေလအား ဆက္လက္ ေကာင္းေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ မိုးပိုေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းရပါသည္။(ပံု-၂ ႏွင့္ ပံု-၃)

 17SEP-00Z-TRACK
 SEP17-0600GMT
20SEP-0330MST-TRMM

1 comment to ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း USAGI-17W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

  • စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီအထိ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံု ျဖစ္ပါသည္

You must be logged in to post a comment.