စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီတြင္ မိုးသည္းထန္ႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕-ေဒသမ်ား၏ ဇယားႏွင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ ခန္႕မွန္းေျခပံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

1 mm = 0.0394 inch

 list-1
 1 mm = 0.0394 inch
 17SEP-00Z-CHIN-MGW-MDY
 1 mm = 0.0394 inch
 17SEP-00Z-RAK-SHAN-BAGO
 1 mm = 0.0394 inch
 17SEP-00Z-YGN-BGO-IRR-MON-KAYIN
 1 mm = 0.0394 inch
 17SEP-00Z-TANIN-UPPER
 1 mm = 0.0394 inch
17SEP-00Z-MYEIK

You must be logged in to post a comment.