ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအနီး၌ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98W သည္ ယေန႕ (ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ပံုပါလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ အဆင့္-၁(CAT-1) မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ INVEST 99W သည္လည္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 13W အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္၌ ေရြ႕လ်ားကာ ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေကြ႕ပတ္ေရြ႕လ်ားၿပီး အဆင့္-၁(CAT-1)မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ) ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR(11W)သည္ ကုန္းတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး အေရွ႕ဘက္(Heading 91 degrees)သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

ယေန႕နံနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေျမျပင္မိုးေလဝသေျမပံုအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရတစ္ဝက္ကုန္းတစ္ဝက္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသဌာနမ်ားမွ INVEST အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသးပါ။

INVEST 98W (Low Pressure Area 12W)
17 Aug 2013 0000Z
Location: 21.3 124.5
Winds: 25 knots
Central Pressure: 999 hPa

INVEST 99W(Low Pressure Area 13W)
17 Aug 2013 0000Z
Location: 27.0 130.2
Winds: 25 knots
Central Pressure: 1000 hPa

Typhoon UTOR(Inland Low Pressure Area)
16 Aug 2013 1800Z
Location: 25.9 111.7
Winds: 30 knots
Central Pressure: 1000 hPa

17AUG-0630MST-TRACKS

You must be logged in to post a comment.