စုစုေပါင္း မိုင္ ၂၂၇ဝ ခန္႕ ခရီးႏွင္ခဲ့ေသာ UTOR

Hunan ျပည္နယ္ႏွင့္ Guangxi ျပည္နယ္ နယ္စပ္ထိေအာင္ ၄၁ဝ မိုင္နီးပါး ကုန္းတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR(11W) သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတိုင္ေအာင္ အရွိန္မေသႏိုင္ေသးပဲ ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ (ေလတိုက္ႏွဳန္း 30 knots ျဖင့္) ဆက္လက္တည္ရွိေနေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။

NRL data မွတ္တမ္းအရ 14 Aug 2013 0600Z(ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ Location: 21.5 111.9(Hailing Dao ကၽြန္း၊ Ducun ၿမိဳ႕ေပၚမွ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Winds: 80 knots (Category 1)အဆင့္ျဖင့္ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မုန္တိုင္း UTOR သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၁းဝဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား အေရွ႕မွ အေနာက္သို႕ ၁၂၄ မိုင္ခန္႕အား Winds: 120 knots (Category 4)ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 11W(ELEVEN) စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီမွ ယခုေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ တည္ေနရာအထိ စုစုေပါင္း ၂၂၇ဝ မိုင္ခန္႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

UTOR-path-all-at-16AUG1200UTC

You must be logged in to post a comment.